Wójt Gminy Drużbice informuje, że pracownicy Urzędu Gminy w Drużbicach w najbliższych tygodniach, tj.: 15-29.05.2024 r., przeprowadzą kontrole nieruchomości w miejscowości Gadki oraz Drużbice-Kolonia w zakresie wyposażenia posesji w zbiorniki bezodpływowe i przydomowe oczyszczalnie ścieków.

Podczas kontroli będą sprawdzane umowy oraz dowody uiszczania opłat potwierdzające wywóz nieczystości ciekłych przez przedsiębiorców uprawnionych do prowadzenia działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku (Dz. U. z 2023 poz. 1469), gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe (szamba) oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków. Art. 5 ust. 6 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku  w gminach stanowi, że właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych są obowiązani do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, poprzez okazanie takich umów i dowodów uiszczenia opłat za te usługi.

Ponadto informujemy, że osoby, które nie mają jeszcze podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych powinny to uczynić bezzwłocznie.

Pouczenie: zgodnie z art. 10 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, za uchylanie się od obowiązków właściciel nieruchomości podlega karze grzywny.

Wójt Gminy Drużbice

Poszukuje osoby chętnej do udzielania konsultacji i specjalistycznego poradnictwa

dla osób uzależnionych i ich rodzin w Punkcie Konsultacyjnym dla osób z problemem uzależnień i przemocy w Drużbicach

Realizacja usługi na podstawie umowy zlecenia 

 

Przewidywany termin realizacji: od maja 2024r. do grudnia 2024 r.

 

I. Wymagania niezbędne

Zleceniobiorca winien:

  1. posiadać obywatelstwo polskie,
  2. mieć pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
  3. być osobą niekaraną za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
  4. posiadać wykształcenie wyższe lub średnie,
  5. posiadać kwalifikacje specjalisty psychoterapii uzależnień lub instruktora terapii uzależnień lub uczestniczenie w procesie szkolenia w zakresie specjalisty psychoterapii uzależnień,
  6. posiadać doświadczenie w pracy terapeutycznej,
  7. być osobą komunikatywną, odpowiedzialną, dyskretną,
  8. mieć nieposzlakowaną opinię.

II. Wymagania dodatkowe

Znajomość zagadnień z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej.

III. Przedmiot zlecenia:

  1. prowadzenie konsultacji i poradnictwa dla osób uzależnionych i członków ich rodzin w Punkcie konsultacyjnym dla osób z problemem uzależnień i przemocy w Drużbicach, w jeden wybrany dzień tygodnia (preferowany wtorek), w godzinach popołudniowych, 2 godziny tygodniowo,
  2. prowadzenie sprawozdawczości z wykonywanych usług.

 IV. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy do dnia 30 kwietnia 2024 r. tel. 504-704-884, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

b_230_0_16777215_00_images_dla_mieszkancow_aktualnosci_20240425_foto_foto.jpg

Drodzy Mieszkańcy!

Zwracamy się do Was z ogromną prośbą o pomoc dla mieszkańca naszej gminy Pana Wojciecha. W życiu nie było mu łatwo, a teraz spotkało go wielkie nieszczęście. W wyniku pożaru stracił dom. Znalazł tymczasowe schronienie u rodziny, ale nie może tam zostać na stałe. Wybudowanie niewielkiego budynku wymaga środków, które przekraczają jego obecne możliwości. Jeśli jednak w pomoc zaangażujemy się wszyscy, to możemy wspólnie spełnić marzenie Pana Wojciecha o nowym domu.

Szanowni Państwo!

Jeśli dysponujecie zbędnymi materiałami budowlanymi, które moglibyście przekazać na rzecz budowy domu Pana Wojciecha lub chcielibyście w inny sposób  mu pomóc, to możecie kontaktować się bezpośrednio z rodziną poszkodowanego tel. 530 420 395.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drużbicach poszukuje osoby chętnej do świadczenia usług opiekuńczych dla osób starszych.

Praca w środowisku na terenie gminy Drużbice.

Forma zatrudnienia: umowa zlecenie.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny, tel. 504-704-884 lub osobisty w siedzibie Ośrodka, pokój nr 7.

b_230_0_16777215_00_images_dla_mieszkancow_aktualnosci_20240416_doradztwo_doradztwo.jpg

Informujemy, iż w dniach 29 i 30 kwietnia w godzinach od 15.15 do 18.00 rolnicy będą mogli skorzystać z bezpłatnego doradztwa Pana Jarosława Janaszewskiego przy wypełnianiu wniosków o płatności bezpośrednie.

Chęć skorzystania z pomocy proszę zgłosić pod nr telefonu 44 631 10 78  w godzinach pracy urzędu.

Zainteresowanych zapraszamy do budynku Urzędu Gminy Drużbice 20 A,  I Piętro, pokój nr 5.