b_230_0_16777215_00_images_dla_mieszkancow_aktualnosci_20240710_paragon_paragon.jpg

Krajowa Administracja Skarbowa w ramach akcji Weź paragon przeprowadza kontrole i karze mandatami nieuczciwych przedsiębiorców O akcji - Weź paragon - Portal Gov.pl (www.gov.pl).

KAS zachęca do tego, aby konsumenci upominali się u sprzedawców o paragony fiskalne. Przypomina także, że prawidłowo wystawiony paragon ma charakterystyczne elementy, jak choćby napis, że jest to właśnie paragon fiskalny, NIP wystawcy, nazwę i adres punktu sprzedaży oraz centralnie umieszczone logo i numer unikatowy kasy rejestrującej.

Obowiązek wystawienia paragonu ma zdecydowana większość podmiotów sprzedających towary i usługi osobom fizycznym. Przedsiębiorca, który nie wydaje paragonów fiskalnych oszukuje swoich klientów. Pobiera od kupujących należny VAT, ale nie wykazuje go w ewidencji i zabiera do własnej kieszeni. 

Przepisy dopuszczają oprócz paragonu papierowego, również możliwość wydania paragonu w postaci elektronicznej, tzw. e-paragonu wezparagon.gov.pl

Jeśli nie otrzymaliśmy paragonu fiskalnego, a sprzedawca miał obowiązek go wystawić możemy to zgłosić:

W okresie I-V 2024 r. KAS przeprowadziła 21 167 nabyć sprawdzających – w 4379 przypadkach stwierdzono nieprawidłowości (22,08%).

W ramach tych działań nałożono 4379 mandatów karnych na łączną kwotę 6 888 625 zł. Więcej na ten temat: https://www.pap.pl/aktualnosci/przestepstwa-paragonowe-szef-kas-przestrzega-konsumentow.

gallery1

Podczas sesji Rady Gminy Drużbice, która odbyła się 25 czerwca 2024 roku, Radni Gminy Drużbice podjęli uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Drużbice Panu Tomaszowi Głowackiemu wotum zaufania oraz absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2023 rok.

Wotum poprzedzone było debatą nad Raportem o stanie Gminy Drużbice za 2023 rok. Przygotowany raport, stanowił podsumowanie rocznej działalności Wójta, ze szczególnym uwzględnieniem programów, strategii i uchwał Rady Gminy, pozwalający ocenić skuteczność pracy samorządu. Obejmował najważniejsze inwestycje, dane finansowe, informacje z działalności urzędu i gminnych jednostek oraz dane liczbowe z różnych obszarów gminy.

Wotum zaufania i absolutorium to wyraz uznania przez Radę Gminy , że Wójt wraz ze swoim zespołem, w sposób prawidłowy zapewnia funkcjonowanie Urzędu Gminy, realizuje uchwały podejmowane przez Radę Gminy, a w szczególności budżet Gminy. Jest to jedno z ważniejszych głosowań dla Wójta oraz pracowników Urzędu i jednostek organizacyjnych Gminy, gdyż stanowi o tym, że podejmowane działania są akceptowane przez Radnych, czyli przedstawicieli Mieszkańców.

Wójt Gminy Drużbice informuje, że trwa nabór wniosków o przyznanie stypendium edukacyjnego dla uzdolnionych uczniów z terenu Gminy Drużbice. Jest ono przyznawane jako jednorazowe świadczenie pieniężne.

b_230_0_16777215_00_images_dla_mieszkancow_aktualnosci_20240621_komiks_komiks.png

Wójt Gminy Drużbice oraz Starosta Powiatu Bełchatowskiego serdecznie zapraszają do udziału w konkursie ekologicznym „EKO – KOMIKS”.

Czy Twój komiks będzie na temat selektywnej zbiórki odpadów? A może poruszysz temat odnawialnych źródeł energii? Przedstaw swój temat ekologiczny za pomocą historii obrazkowej! zakresie

Konkurs jest organizowany dla dzieci i młodzieży w wieku 14 – 18 lat zamieszkujących teren gminy Drużbice.

Komiks (min. 6 stron A4) wraz metryczką i oświadczeniem dostarcz do Urzędu Gminy w Drużbicach do dnia 12 lipca 2024 roku.

Po rozstrzygnięciu konkursu Komiksy znajdą się w Gminnej Bibliotece Publicznej w Drużbicach.

Szczegóły i dodatkowe informacje dostępne w Regulaminie konkursu.

Regulamin konkursu Eko-Komiks

Zgłoszenie, metryczka, oświadczenie - Eko-Komiks