gallery1

b_230_0_16777215_00_images_dla_mieszkancow_aktualnosci_20200917_oze_ue.jpg

 Dzięki pozyskanemu dofinansowaniu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Gmina Drużbice realizuje projekt pn.: „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców gminy Drużbice”. Wartość całkowita projektu to 2 796 808,20 zł, z czego dofinansowanie wynosi 2 112 390,25 zł.

W związku z realizacją zadania na terenie gminy zostaną wykonane instalacje OZE dla ponad 100 budynków mieszkalnych, w tym: 101 instalacji fotowoltaicznych, 13 instalacji solarnych oraz 5 kotłowni wyposażonych w kotły na biomasę. Mieszkańcy zakwalifikowani do projektu otrzymali dofinansowanie w wysokości 85% kosztów kwalifikowalnych, a ich wkład własny wyniósł jedynie 15% wartości instalacji plus podatek VAT.

Prace instalacyjne już trwają, a termin ich zakończenia przewidywany jest na koniec września 2020 roku.

Jestem bardzo zadowolony z faktu pozyskania przez Gminę Drużbice dofinansowania, dzięki któremu nasi mieszkańcy, przy stosunkowo niewielkim wkładzie własnym, zostaną wyposażeni w nowoczesne instalacje–wygodne, oszczędne i ekologiczne. Tak zwana „zielona energia” w moim przekonaniu, w niedalekiej przyszłości, będzie istotnym elementem rynku energetycznego w naszym kraju. Niestety obecnie koszt takich instalacji jest jeszcze zbyt wysoki, a to oznacza, że nie wszyscy mieszkańcy mogą sobie pozwolić na taki wydatek – podkreśla Wójt Gminy Drużbice Tomasz Głowacki.

 

Gmina Drużbice, oprócz realizacji szeregu inwestycji związanych z ochroną środowiska, przy współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi uczestniczy w programie „Czyste Powietrze”- polegający przede wszystkim na dofinansowaniu wymiany nieekologicznych źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych, zlokalizowanych na terenie Gminy Drużbice.