Jeśli twoje dziecko chodzi już do publicznego punktu przedszkolnego i chcesz, żeby nadal do niego chodziło – złóż u dyrektora deklarację kontynuowania wychowania przedszkolnego w tym punkcie przedszkolnym. Złożenie tej deklaracji gwarantuje dziecku miejsce w punkcie przedszkolnym. Dzieci, które kontynuują wychowanie przedszkolne w swoim dotychczasowym punkcie przedszkolnym nie biorą udziału w rekrutacji. Wzór deklaracji otrzymasz w punkcie przedszkolnym. Zrób to najpóźniej 7 dni przed rekrutacją (do 22.02.2024 r.).

 Jeśli chcesz zapisać dziecko po raz pierwszy do przedszkola – weź udział w rekrutacji do przedszkola od 1.03.2024 r. do 22 marca 2024 r.

Rekrutacja odbywa się w terminach określonych:

- Zarządzeniem Wójta Gminy Drużbice,

-  w oparciu o kryteria ustalone w ustawie  z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe,

 - oraz kryteria określone przez Radę Gminy Drużbice.

Zarządzenie Nr 0050.8.2024 Wójta Gminy Drużbice z dnia 25 stycznia 2024 r.

Uchwała Nr XXX/327/2017 Rady Gminy Drużbice z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do publicznych innych form wychowania przedszkolnego

Uchwala Nr XXXII/346/2018 Rady Gminy Drużbice z dnia 2 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do publicznych innych form wychowania przedszkolnego