Szanowni Mieszkańcy Gminy Drużbice

Wójt Gminy Drużbice informuje, że w dniach 29.07-01.08.2024 r. od godziny 6:00 na terenie Gminy Drużbice odbędzie się bezpłatny odbiór odpadów wielkogabarytowych od właścicieli prywatnych posesji. Odpady będą odbierane według następującego harmonogramu:

29.07.2024 r.

30.07.2024 r.

31.07.2024 r.

01.08.2024 r.

 

Drużbice,

Drużbice Kolonia,

Gadki

Gręboszów,

Katarzynka,

Kazimierzów,

Kobyłki,

Marki,

Stoki,

Teofilów

Wdowin,

Wdowin Kolonia, 

Żbijowa

 

 

 

 

Brzezie,

Czarny Las,

Głupice,

Głupice Parcela,

Łazy,

Łęczyca,

Patok,

Pieńki Głupickie,

Skrajne,

Wola Głupicka

 

 

 

 

 

Chynów,

Depczyk,

Helenów,

Janówek,

Józefów,

Podstoła,

Rawicz,

Rawicz Podlas,

Wadlew, 

Zabiełłów,

Zalesie,

Zofiówka,

Zwierzyniec

 

 

Bukowie Dolne,

Bukowie Górne,

Hucisko,

Kącik,

Kępa,

Nowa Wieś,

Rasy,

Rożniatowice,

Stefanów,

Suchcice,

Teresin,

Wola Rożniatowska,

Wrzosy

 

Odpady powstające w gospodarstwie domowym o rozmiarach wielkogabarytowych należy wystawić do drogi dojazdowej.

W ramach wystawki odbierane będą:

 • radia, telewizory, monitory oraz inny sprzęt RTV,
 • lodówki, pralki, kuchenki, odkurzacze oraz inny sprzęt AGD,
 • zużyte opony do rozmiaru 1250x400 mm,
 • złom metalowy – rynny, rury, blachy, piece,
 • dywany, wykładziny, meble
 • duże opakowania z tworzyw sztucznych bez zawartości – beczki, skrzynki, wiadra,
 • elementy stolarki – listwy, deski, płyty wiórowe, drzwi, okna,
 • odpady zielone – powiązane gałęzie z drzew i krzewów,

Jako odpady wielkogabarytowe nie są traktowane i nie będą odbierane:

 • odpady poremontowe i budowlane: gruz, płytki, cegła, kamienie,
 • odpady tekstylne: odzież, obuwie, tkaniny wystroju wnętrz (firany, zasłony, narzuty, koce),
 • szkło w żadnej postaci,
 • duże opakowania z tworzyw sztucznych po odpadach niebezpiecznych: farbach, lakierach
  i rozpuszczalnikach,
 • odpady powstające w ramach prowadzonej działalności gospodarczej,
 • odpady zawierające azbest – eternit.

UWAGA !!!

Odpady należy wystawić przed posesję do drogi dojazdowej. Czas przeznaczony przez obsługującego na obsługę odbioru odpadów obejmuje: czas załadunku, przejazd i transport oraz czas rozładunków dla wszystkich wymienionych w danym dniu miejscowości. Mieszkańcom, którzy nie wystawią odpadów przed posesję do godziny 6:00  rano w wyznaczonym dniu nie gwarantujemy ich odbioru – samochody nie będą zawracane z trasy przejazdu na indywidualne zgłoszenie. Objazd wymienionymi miejscowościami jest jednokrotny. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 44 632 39 00

Prosimy Mieszkańców Gminy Drużbice posiadających na własnych posesjach przydomowe kompostowniki (posiadających zwolnienie z części opłaty z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi) o wypełnienie oraz złożenie ankiety dotyczącej zagospodarowania odpadów biodegradowalnych BIO (kompostownik).

Ankieta dotyczy szacunkowej rocznej ilości bioodpadów zagospodarowanych we własnym zakresie w podziale na odpady z ogrodów oraz odpady spożywcze i kuchenne.

Wypełnioną ankietę należy przekazać w terminie do 16 lutego 2024 r.
- do Urzędu Gminy w Drużbicach, Drużbice 77A, 97-403 Drużbice (pokój nr 7),
- wysłać pocztą tradycyjną na adres Drużbice 77A, 97-403 Drużbice
- lub wysłać na adres:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (skan wypełnionej oraz podpisanej ankiety).

Pozyskane dane posłużą do sporządzenia  rocznego sprawozdania Wójta z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi, w celu wyliczenia poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych. Informacje te umożliwią ustalenie ilości odpadów biodegradowalnych wytwarzanych i zagospodarowanych przez mieszkańców Gminy Drużbice.

Ankieta dot. przydomowych kompostowników - Drużbice

 

Urząd Gminy w Drużbicach informuje,
iż od 1 lutego 2024 roku zmieni się numer konta
 bankowego na który należy uiszczać opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać miesięcznie do 20 każdego miesiąca, następującego po miesiącu, którego obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy
(np. za miesiąc styczeń do 20-tego lutego itd.)
na rachunek bankowy o numerze:

08 1090 2705 0000 0001 5653 9180

 

Zmiana następuję również w numerze rachunku bankowego, na który należy dokonywać wpłat na podatek rolny, podatek leśny,
podatek od nieruchomości, opłatę skarbową
oraz opłatę za wodę.

W tytule wpłat należy podawać np. nr decyzji, rodzaj opłaty (podatek, woda) lub nr faktury
na rachunek bankowy o numerze:

68 1090 2705 0000 0001 5653 9167

Szanowni Mieszkańcy Gminy Drużbice!

Wójt Gminy Drużbice informuje że w dniach 26-31.05.2023 r. od godziny 6.00 na terenie Gminy Drużbice odbędzie się bezpłatny odbiór odpadów wielkogabarytowych od właścicieli prywatnych posesji. Odpady będą odbierane według następującego harmonogramu:

 

26.05.2023 r.

29.05.2023 r.

30.05.2023 r.

31.05.2023 r.

 

Drużbice,

Drużbice Kolonia,

Gadki

Gręboszów,

Katarzynka,

Kazimierzów,

Kobyłki,

Wdowin,

Wdowin Kolonia,

Żbijowa

Stoki,

Marki,

Teofilów

 

 

Głupice,

Głupice Parcela,

Wola Głupicka

Pieńki Głupickie,

Patok,

Łęczyca,

Brzezie,

Skrajne,

Czarny Las,

Łazy,

 

 

Chynów,

Janówek,

Józefów,

Podstoła,

Rawicz,

Rawicz Podlas,

Wadlew,

Depczyk,

Zabiełłów,

Zalesie,

Zofiówka,

Zwierzyniec

Helenów,

 

Bukowie Dolne,

Bukowie Górne,

Hucisko,

Kącik,

Nowa Wieś,

Rasy,

Kępa,

Rożniatowice,

Stefanów,

Suchcice,

Teresin,

Wola Rożniatowska,

Wrzosy

 

 

Odpady powstające w gospodarstwie domowym o rozmiarach wielkogabarytowych

należy wystawić do drogi dojazdowej.

W ramach wystawki odbierane będą:

 • radia, telewizory, monitory oraz inny sprzęt RTV,
 • lodówki, pralki, kuchenki, odkurzacze oraz inny sprzęt AGD,
 • zużyte opony do rozmiaru 1250x400 mm,
 • złom metalowy – rynny, rury, blachy, piece,
 • dywany, wykładziny, meble
 • duże opakowania z tworzyw sztucznych bez zawartości – beczki, skrzynki, wiadra,
 • elementy stolarki – listwy, deski, płyty wiórowe, drzwi, okna,
 • odpady zielone – powiązane gałęzie z drzew i krzewów,

Jako odpady wielkogabarytowe nie są traktowane i nie będą odbierane:

 • odpady poremontowe i budowlane: gruz, płytki, cegła, kamienie,
 • odpady tekstylne: odzież, obuwie, tkaniny wystroju wnętrz (firany, zasłony, narzuty, koce),
 • szkło w żadnej postaci,
 • duże opakowania z tworzyw sztucznych po odpadach niebezpiecznych: farbach, lakierach i rozpuszczalnikach,
 • odpady powstające w ramach prowadzonej działalności gospodarczej,
 • odpady zawierające azbest – eternit.

UWAGA !!!

Odpady należy wystawić przed posesję do drogi dojazdowej. Czas przeznaczony przez obsługującego na obsługę odbioru odpadów obejmuje: czas załadunku, przejazd i transport oraz czas rozładunków dla wszystkich wymienionych w danym dniu ulic. Mieszkańcom, którzy nie wystawią odpadów przed posesję do godziny 6:00  rano w wyznaczonym dniu nie gwarantujemy ich odbioru – samochody nie będą zawracane z trasy przejazdu na indywidualne zgłoszenie. Objazd wymienionymi ulicami jest jednokrotny. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 44 632 39 00.

b_230_0_16777215_00_images_dla_mieszkancow_aktualnosci_20230314_kontrola_kontrola.png

 Na terenie gminy Drużbice od marca rozpoczynają się kontrole nieruchomości w zakresie sprawdzenia wyposażenia nieruchomości w zbiornik bezodpływowy na nieczystości ciekłe (szambo) lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych.

Zgodnie z art. 6 ust. 5a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych, obowiązani są podczas kontroli do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych przez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi.

Sukcesywnie są wysyłane wezwania do właścicieli nieruchomości o przedłożenie zawartej umowy z przedsiębiorcą.

Kontrola w terenie prowadzona będzie przez upoważnionych pracowników Urzędu Gminy i w pierwszej kolejności obejmować będzie nieruchomości, w przypadku których urząd nie posiada informacji w zakresie sposobu postępowania z powstającymi ściekami.

W związku z tym prosimy mieszkańców o współpracę i sprawne przekazywanie wymaganych dokumentów.

Więcej informacji można uzyskać w Referacie Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska (pokój nr 7) w godzinach pracy urzędu (tj. pon.-pt. 7.30 – 15.30, wt. – 7.30-17.00) lub telefonicznie pod nr tel. (044) 631-10-79 wew. 20.

Podmioty uprawnione do zawarcia umowy na opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Drużbice:

Lp.

Nazwa Firmy

Adres /

kontakt

1.      

Wywóz Nieczystości Płynnych

Wiesław Rogoziński

ul. Poznańska 42,

97-425 Zelów

Tel.:698-271-402

2.      

MOTOHOUSE

International Transport Sp. z o. o

ul. Czapliniecka 67,
97-400 Bełchatów

Tel.: 044-632-18-46

3.      

WC SERWIS Sp. Z o. o.

ul. Szybowa 2,
41-808 Zabrze

Tel.: 602-178-102

4.      

„Transport Ciężarowy Usługi Asenizacyjne”

Sławomir Gładys

Mzurki 30,

97-371 Wola Krzysztoporska

Tel.: 512-328-421

5.      

P. T. U. Szambelan

Jarosław Skiba

ul. Nowowolska 56,

95-200 Pabianice

Tel.: 042-213-71-98

6.      

P.U. Jędrula

Andrzej Stasiak

ul. Myśliwska 41/9,

95-200 Pabianice

Tel.: 500-262-616

7.      

Wywóz Nieczystości Płynnych

Krzysztof Pawłowski

ul. Poznańska 50,

97-425 Zelów

Tel.: 603-487-077

8.      

MGRiF

Marta Duda

Os. Dolnośląskie 211/16,

97-400 Bełchatów

Tel.: 514-306-509

9.      

Grzegorz Jeliński Wywóz Nieczystości Płynnych

Zelówek 23,

97-425 Zelów

Tel. 570-942-685

b_230_0_16777215_00_images_dla_mieszkancow_aktualnosci_20230101_pszok_pszok.png

Uprzejmie informujemy mieszkańców Gminy Drużbice, iż od początku roku 2023 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Drużbicach będzie czynny w piątki w godz. 900 - 1700.

Jednocześnie przypominamy, iż zgodnie z regulaminem Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Drużbicach, odpady będą przyjmowane do PSZOK po uprzednim zgłoszeniu (do czwartku poprzedzającego dany piątek) do Referatu Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy w Drużbicach.

Przypominamy również, że do PSZOK przyjmowane są odpady zebrane w sposób selektywny wytworzone przez mieszkańców Gminy Drużbice, którzy wnoszą opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy oraz nie posiadają zadłużenia w tej kwestii.

Regulamin korzystania z PSZOK Drużbice