b_230_0_16777215_00_images_dla_mieszkancow_aktualnosci_20230314_kontrola_kontrola.png

 Na terenie gminy Drużbice od marca rozpoczynają się kontrole nieruchomości w zakresie sprawdzenia wyposażenia nieruchomości w zbiornik bezodpływowy na nieczystości ciekłe (szambo) lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych.

Zgodnie z art. 6 ust. 5a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych, obowiązani są podczas kontroli do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych przez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi.

Sukcesywnie są wysyłane wezwania do właścicieli nieruchomości o przedłożenie zawartej umowy z przedsiębiorcą.

Kontrola w terenie prowadzona będzie przez upoważnionych pracowników Urzędu Gminy i w pierwszej kolejności obejmować będzie nieruchomości, w przypadku których urząd nie posiada informacji w zakresie sposobu postępowania z powstającymi ściekami.

W związku z tym prosimy mieszkańców o współpracę i sprawne przekazywanie wymaganych dokumentów.

Więcej informacji można uzyskać w Referacie Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska (pokój nr 7) w godzinach pracy urzędu (tj. pon.-pt. 7.30 – 15.30, wt. – 7.30-17.00) lub telefonicznie pod nr tel. (044) 631-10-79 wew. 20.

Podmioty uprawnione do zawarcia umowy na opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Drużbice:

Lp.

Nazwa Firmy

Adres /

kontakt

1.      

Wywóz Nieczystości Płynnych

Wiesław Rogoziński

ul. Poznańska 42,

97-425 Zelów

Tel.:698-271-402

2.      

MOTOHOUSE

International Transport Sp. z o. o

ul. Czapliniecka 67,
97-400 Bełchatów

Tel.: 044-632-18-46

3.      

WC SERWIS Sp. Z o. o.

ul. Szybowa 2,
41-808 Zabrze

Tel.: 602-178-102

4.      

„Transport Ciężarowy Usługi Asenizacyjne”

Sławomir Gładys

Mzurki 30,

97-371 Wola Krzysztoporska

Tel.: 512-328-421

5.      

P. T. U. Szambelan

Jarosław Skiba

ul. Nowowolska 56,

95-200 Pabianice

Tel.: 042-213-71-98

6.      

P.U. Jędrula

Andrzej Stasiak

ul. Myśliwska 41/9,

95-200 Pabianice

Tel.: 500-262-616

7.      

Wywóz Nieczystości Płynnych

Krzysztof Pawłowski

ul. Poznańska 50,

97-425 Zelów

Tel.: 603-487-077

8.      

MGRiF

Grzegorz Duda w spadku

Os. Dolnośląskie 211/16,

97-400 Bełchatów

Tel.: 514-306-509

9.      

Grzegorz Jeliński Wywóz Nieczystości Płynnych

Zelówek 23,

97-425 Zelów

Tel. 570-942-685

b_230_0_16777215_00_images_dla_mieszkancow_aktualnosci_20230101_pszok_pszok.png

Uprzejmie informujemy mieszkańców Gminy Drużbice, iż od początku roku 2023 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Drużbicach będzie czynny w piątki w godz. 900 - 1700.

Jednocześnie przypominamy, iż zgodnie z regulaminem Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Drużbicach, odpady będą przyjmowane do PSZOK po uprzednim zgłoszeniu (do czwartku poprzedzającego dany piątek) do Referatu Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy w Drużbicach.

Przypominamy również, że do PSZOK przyjmowane są odpady zebrane w sposób selektywny wytworzone przez mieszkańców Gminy Drużbice, którzy wnoszą opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy oraz nie posiadają zadłużenia w tej kwestii.

Regulamin korzystania z PSZOK Drużbice

Działalność Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Drużbicach
zostanie wznowiona od 1 kwietnia 2022 roku.

Poniżej zamieszczamy regulamin określający zasady funkcjonowania oraz
wzory obowiązujących formularzy.

Regulamin korzystania z PSZOK

Odbiór odapadów wielkogabarytowych

Szanowni Mieszkańcy Gminy DRUŻBICE

Wójt Gminy Drużbice uprzejmie informuję, że w dniach 15-17.04.2019 r. od godziny 6.00 na terenie Gminy Drużbice odbędzie się bezpłatny odbiór odpadów wielkogabarytowych od właścicieli prywatnych posesji. Odpady będą odbierane według następującego harmonogramu

Wymiana pojemników na surowce suche

W dniach 01 - 04 lutego 2019 r. będą wymieniane pojemniki na surowce suche!!! Dotyczy nieruchomości, które mają odbiór odpadów 1 lutego !!!

Pojemniki, które były koloru zielonego z żółtą klapą będą zabierane, a zostaną podstawione na nieruchomość pojemniki całe w kolorze żółtym.

Prosimy udostępnić pojemniki na czas opróżnienia oraz po opróżnieniu nie chować na  posesję do czasu wymiany pojemnika na cały żółty (łącznie do poniedziałku 04.02.2019 r. prosimy pozostawić pojemnik przed posesją do czasu wymiany).