b_230_0_16777215_00_images_dla_mieszkancow_aktualnosci_20230904_cp_tablica2.jpg

Gmina Drużbice na mocy porozumienia zawartego z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi prowadzi Punkt Konsultacyjno – Informacyjny programu „Czyste Powietrze”.

Pracownicy urzędu udzielają wsparcia w zakresie: udzielania informacji o programie osobom zainteresowanym złożeniem wniosku, przygotowania i przekazywania do WFOŚiGW
w Łodzi wniosków o dofinansowanie, pomocy przy rozliczaniu przyznanego dofinansowania,
w tym wypełnianiu wniosku o płatność oraz kompletowaniu wymaganych załączników. Otrzymają bezpłatną pomoc w zakresie weryfikacji wniosku pod kątem wymagań programu. Uruchomiony Punkt Konsultacyjny ma na celu ułatwienie mieszkańcom Gminy skorzystanie z dofinansowania.

Punkt zlokalizowany jest w Referacie Strategii, Pozyskiwania Funduszy, Zewnętrznych, Zamówień Publicznych, Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej (pokój nr 6)  
i jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu, tj.

 

  • poniedziałek, środa – piątek 7:30 – 15:30
  • wtorek  7.30 – 17.00

Informacje o programie można uzyskać również pod numerem tel. 44 631-10 78 w.23

Zapraszamy także do odwiedzania strony internetowej programu „Czyste powietrze”:  https://czystepowietrze.gov.pl/czyste-powietrze/

Czyste Powietrze to kompleksowy program, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł cie­pła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Narzędziem
w osiągnięciu celu jest dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych przez beneficjentów uprawnionych do podstawowego, podwyższonego i najwyższe­go poziomu dofinansowania. Program skierowany jest do osób fizycznych, które są właścicielami/współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w takim budynku lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Wsparcie finansowe można otrzymać na:

  • zakup i montaż nowego źródła ciepła (składanie wniosków na wymianę kotła na węgiel tylko do 31.12.2021r.)
  • instalację centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,
  • wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła,
  • mikroinstalację fotowoltaiczną,
  • ocieplenie przegród budowlanych,
  • stolarkę okienną i drzwiową,
  • dokumentację (audyt energetyczny, dokumentacja projektowa, ekspertyzy).

 

Program Priorytetowy Czyste Powietrze stan od początku trwania programu do dnia 30.06.2023 roku

Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie

Liczba zawartych umów

Liczba zrealizowanych przedsięwzięć

Kwota wypłaconych dotacji

242

199

123

1 550 447,57 zł

 

Program Priorytetowy Czyste Powietrze stan od początku trwania programu do dnia 31.03.2023 roku

Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie

Liczba zawartych umów

Liczba zrealizowanych przedsięwzięć

Kwota wypłaconych dotacji

220

181

105

1 646 574,62 zł

 

Program Priorytetowy Czyste Powietrze stan od początku trwania programu do dnia 31.12.2022 roku

Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie

Liczba zawartych umów

Liczba zrealizowanych przedsięwzięć

Kwota wypłaconych dotacji

198

173

90

1 294 320,06 zł

 

Program Priorytetowy Czyste Powietrze stan od początku trwania programu do dnia 30.09.2022 roku

Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie

Liczba zawartych umów

Liczba zrealizowanych przedsięwzięć

Kwota wypłaconych dotacji

181

154

81

1 049 993,71 zł