W związku z obecną, trudną sytuacją epidemiologiczną dotyczącą wystąpienia kolejnych ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), w stadach drobiu oraz u ptaków dzikich, prowadzony jest na obszarze RP, w tym w powiecie bełchatowskim monitoring tej jednostki chorobowej u dzikich ptaków.

Zważywszy na powyższe Powiatowy Lekarz Weterynarii w Bełchatowie uprzejmie prosi mieszkańców o zgłaszanie znalezienia padłego dzikiego ptactwa, w szczególności wodnego i drapieżnego do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Bełchatowie, najlepiej prosimy o niezwłoczną informację telefoniczną. Numery telefonów znajdują się na naszej stronie internetowej: www.piwet-belchatow.pl

Dochowując bezpieczeństwa epidemiologicznego, uprzejmie prosimy o niedotykanie zwłok ptaków.

Powiadomienie telefoniczne z podaniem lokalizacji zwłok ptaków uznajemy za w pełni wystarczające.

Bełchatów, luty 2024