b_230_0_16777215_00_images_dla_mieszkancow_aktualnosci_20240220_us_us.jpg

 Drogi Podatniku,

przypominamy, ze dzięki serwisowi e-Urząd Skarbowy w zakładce Rozliczenia masz możliwość sprawdzania swoich wpłat. Udostępne dane dotyczą transakcji od 1 stycznia 2021 roku.

Samodzielnie możesz sprawdzić informacje o:

  • zaksięgowanych dokumentach,
  • wpłatach,
  • pobranych odsetkach za zwłokę i kosztach upomnienia, oraz
  • dane obejmujące m.in. przeksięgowania, zwroty i zaległości.

Obecnie w resorcie trwają także prace umożliwiające export plików w formatach pdf i xls, dotyczących zaksięgowanych transakcji w usłudze Rozliczenia. O ich zakończeniu będziemy informować.

Wprowadzone udogodnienia są szczególnie ważne i istotne dla podatników prowadzących działalność gospodarczą, gdyż w tym roku po raz pierwszy w usłudze Twój e-PIT udostępnione będą zeznania PIT-36 oraz PIT-36L jak również, wzorem lat ubiegłych PIT-28 dla osób rozliczających przychody z najmu i ze sprzedaży przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych oraz od rozliczeń za 2023 rok również z działalności gospodarczej opodatkowanej ryczałtem. W przygotowanych zeznaniach będą wypełnione pozycje dotyczące kwot wpłaconych zaliczek na podatek lub wpłaconego ryczałtu.