b_230_0_16777215_00_images_dla_mieszkancow_aktualnosci_20211018_zlobek_rekrutacja.jpg

Gmina Drużbice

ogłasza rekrutację do projektu

„Aktywny Maluch, Aktywny Rodzic”

1.10.2021 – 30.06.2023


dofinansowanego z Funduszy Europejskich

Projekt obejmie zapewnienie opieki i zajęć edukacyjno-wychowawczych dla 24 dzieci w wieku
do lat 3 w ramach utworzonego Gminnego Żłobka w Drużbicach.

Wsparcie kierowane jest do 24 osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3, zamieszkujących
w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego w gm. Drużbice, na obszarze województwa łódzkiego.

Rekrutacja wyłoni  16 osób pracujących i 8 osób bezrobotnych lub biernych zawodowo, dla których opieka nad dzieckiem w wieku do lat 3 stanowi barierę w wejściu na rynek pracy lub utrzymaniu zatrudnienia.

O pierwszeństwie do udziału w projekcie decydować będą kryteria tj.: status osoby długotrwale bezrobotnej, wielodzietność rodziny, niepełnosprawność dziecka, za spełnienie których przyznana zostanie premia punktowa. Przy równej liczbie punktów będzie brana pod uwagę kolejność zgłoszeń.

Żłobek czynny będzie w godz. 7.00-17.00. Prowadzone będą zajęcia z rytmiki i języka angielskiego,
a dzieci z nieprawidłowościami mowy objęte zostaną terapią logopedyczną.

Do żłobka przyjęte mogą zostać także dzieci poniżej pierwszego roku życia!

Zgłoszenie następuje poprzez złożenie w Biurze Projektu wypełnionego Formularza zgłoszeniowego lub przesłanie go elektronicznie na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w okresie od 18 do 29 października br.

Wzór Formularza zgłoszeniowego dostępny jest w Biurze Projektu lub na stronie www.druzbice.pl,

Udział w projekcie jest bezpłatny (z wyjątkiem opłat za wyżywienie).

Bliższe informacje można uzyskać w Biurze Projektu.

1. Formularz zgłoszeniowy

2. Klauzula informacyjna