Informacja

o wyniku drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w miejscowości Suchcice, z dnia 14.11.2016 r.

Pełna treść informacji