Szanowni Mieszkańcy Gminy Drużbice!

Wójt Gminy Drużbice informuje że w dniach 26-31.05.2023 r. od godziny 6.00 na terenie Gminy Drużbice odbędzie się bezpłatny odbiór odpadów wielkogabarytowych od właścicieli prywatnych posesji. Odpady będą odbierane według następującego harmonogramu:

 

26.05.2023 r.

29.05.2023 r.

30.05.2023 r.

31.05.2023 r.

 

Drużbice,

Drużbice Kolonia,

Gadki

Gręboszów,

Katarzynka,

Kazimierzów,

Kobyłki,

Wdowin,

Wdowin Kolonia,

Żbijowa

Stoki,

Marki,

Teofilów

 

 

Głupice,

Głupice Parcela,

Wola Głupicka

Pieńki Głupickie,

Patok,

Łęczyca,

Brzezie,

Skrajne,

Czarny Las,

Łazy,

 

 

Chynów,

Janówek,

Józefów,

Podstoła,

Rawicz,

Rawicz Podlas,

Wadlew,

Depczyk,

Zabiełłów,

Zalesie,

Zofiówka,

Zwierzyniec

Helenów,

 

Bukowie Dolne,

Bukowie Górne,

Hucisko,

Kącik,

Nowa Wieś,

Rasy,

Kępa,

Rożniatowice,

Stefanów,

Suchcice,

Teresin,

Wola Rożniatowska,

Wrzosy

 

 

Odpady powstające w gospodarstwie domowym o rozmiarach wielkogabarytowych

należy wystawić do drogi dojazdowej.

W ramach wystawki odbierane będą:

 • radia, telewizory, monitory oraz inny sprzęt RTV,
 • lodówki, pralki, kuchenki, odkurzacze oraz inny sprzęt AGD,
 • zużyte opony do rozmiaru 1250x400 mm,
 • złom metalowy – rynny, rury, blachy, piece,
 • dywany, wykładziny, meble
 • duże opakowania z tworzyw sztucznych bez zawartości – beczki, skrzynki, wiadra,
 • elementy stolarki – listwy, deski, płyty wiórowe, drzwi, okna,
 • odpady zielone – powiązane gałęzie z drzew i krzewów,

Jako odpady wielkogabarytowe nie są traktowane i nie będą odbierane:

 • odpady poremontowe i budowlane: gruz, płytki, cegła, kamienie,
 • odpady tekstylne: odzież, obuwie, tkaniny wystroju wnętrz (firany, zasłony, narzuty, koce),
 • szkło w żadnej postaci,
 • duże opakowania z tworzyw sztucznych po odpadach niebezpiecznych: farbach, lakierach i rozpuszczalnikach,
 • odpady powstające w ramach prowadzonej działalności gospodarczej,
 • odpady zawierające azbest – eternit.

UWAGA !!!

Odpady należy wystawić przed posesję do drogi dojazdowej. Czas przeznaczony przez obsługującego na obsługę odbioru odpadów obejmuje: czas załadunku, przejazd i transport oraz czas rozładunków dla wszystkich wymienionych w danym dniu ulic. Mieszkańcom, którzy nie wystawią odpadów przed posesję do godziny 6:00  rano w wyznaczonym dniu nie gwarantujemy ich odbioru – samochody nie będą zawracane z trasy przejazdu na indywidualne zgłoszenie. Objazd wymienionymi ulicami jest jednokrotny. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 44 632 39 00.

b_230_0_16777215_00_images_dla_mieszkancow_aktualnosci_20230314_kontrola_kontrola.png

 Na terenie gminy Drużbice od marca rozpoczynają się kontrole nieruchomości w zakresie sprawdzenia wyposażenia nieruchomości w zbiornik bezodpływowy na nieczystości ciekłe (szambo) lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych.

Zgodnie z art. 6 ust. 5a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych, obowiązani są podczas kontroli do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych przez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi.

Sukcesywnie są wysyłane wezwania do właścicieli nieruchomości o przedłożenie zawartej umowy z przedsiębiorcą.

Kontrola w terenie prowadzona będzie przez upoważnionych pracowników Urzędu Gminy i w pierwszej kolejności obejmować będzie nieruchomości, w przypadku których urząd nie posiada informacji w zakresie sposobu postępowania z powstającymi ściekami.

W związku z tym prosimy mieszkańców o współpracę i sprawne przekazywanie wymaganych dokumentów.

Więcej informacji można uzyskać w Referacie Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska (pokój nr 7) w godzinach pracy urzędu (tj. pon.-pt. 7.30 – 15.30, wt. – 7.30-17.00) lub telefonicznie pod nr tel. (044) 631-10-79 wew. 20.

Podmioty uprawnione do zawarcia umowy na opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Drużbice:

Lp.

Nazwa Firmy

Adres /

kontakt

1.      

Wywóz Nieczystości Płynnych

Wiesław Rogoziński

ul. Poznańska 42,

97-425 Zelów

Tel.:698-271-402

2.      

MOTOHOUSE

International Transport Sp. z o. o

ul. Czapliniecka 67,
97-400 Bełchatów

Tel.: 044-632-18-46

3.      

WC SERWIS Sp. Z o. o.

ul. Szybowa 2,
41-808 Zabrze

Tel.: 602-178-102

4.      

„Transport Ciężarowy Usługi Asenizacyjne”

Sławomir Gładys

Mzurki 30,

97-371 Wola Krzysztoporska

Tel.: 512-328-421

5.      

P. T. U. Szambelan

Jarosław Skiba

ul. Nowowolska 56,

95-200 Pabianice

Tel.: 042-213-71-98

6.      

P.U. Jędrula

Andrzej Stasiak

ul. Myśliwska 41/9,

95-200 Pabianice

Tel.: 500-262-616

7.      

Wywóz Nieczystości Płynnych

Krzysztof Pawłowski

ul. Poznańska 50,

97-425 Zelów

Tel.: 603-487-077

8.      

MGRiF

Grzegorz Duda w spadku

Os. Dolnośląskie 211/16,

97-400 Bełchatów

Tel.: 514-306-509

9.      

Grzegorz Jeliński Wywóz Nieczystości Płynnych

Zelówek 23,

97-425 Zelów

Tel. 570-942-685

b_230_0_16777215_00_images_dla_mieszkancow_aktualnosci_20230101_pszok_pszok.png

Uprzejmie informujemy mieszkańców Gminy Drużbice, iż od początku roku 2023 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Drużbicach będzie czynny w piątki w godz. 900 - 1700.

Jednocześnie przypominamy, iż zgodnie z regulaminem Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Drużbicach, odpady będą przyjmowane do PSZOK po uprzednim zgłoszeniu (do czwartku poprzedzającego dany piątek) do Referatu Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy w Drużbicach.

Przypominamy również, że do PSZOK przyjmowane są odpady zebrane w sposób selektywny wytworzone przez mieszkańców Gminy Drużbice, którzy wnoszą opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy oraz nie posiadają zadłużenia w tej kwestii.

Regulamin korzystania z PSZOK Drużbice

Działalność Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Drużbicach
zostanie wznowiona od 1 kwietnia 2022 roku.

Poniżej zamieszczamy regulamin określający zasady funkcjonowania oraz
wzory obowiązujących formularzy.

Regulamin korzystania z PSZOK

Odbiór odapadów wielkogabarytowych

Szanowni Mieszkańcy Gminy DRUŻBICE

Wójt Gminy Drużbice uprzejmie informuję, że w dniach 15-17.04.2019 r. od godziny 6.00 na terenie Gminy Drużbice odbędzie się bezpłatny odbiór odpadów wielkogabarytowych od właścicieli prywatnych posesji. Odpady będą odbierane według następującego harmonogramu