Informujemy, że na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej udostępniona została Metodologia obsługi wniosku RKZ-1 i RKZ-2 MALUCH+ 2022-2029. W związku z tym zachęcamy do zapoznania się z informacjami  o „specjalnym” trybie rejestracji instytucji opieki utworzonych w ramach Programu wszystkich podmiotów, tworzących teraz lub w przyszłości instytucje opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Wytyczne w zakresie obsługi ww. wniosków znajdują się pod adresem:

https://www.gov.pl/web/rodzina/instrukcje-wypelniania-wnioskow

Marszałek Województwa Łódzkiego Grzegorz Schreiber zaprasza jednostki samorządu terytorialnego do składania wniosków w ramach programu "Sołectwo na plus".

W ramach pomocy finansowej jednostki samorządu terytorialnego mogą ubiegać się o dotację celową, przeznaczoną na dofinansowanie zadań własnych gminy, w zakresie realizacji projektów w sołectwach.

Celem  naboru jest wspieranie i promowanie inicjatyw społeczności lokalnej, wspieranie aktywności społecznej, budowanie świadomości obywatelskiej i tożsamości lokalnej oraz wspieranie działalności Kół Gospodyń Wiejskich. 

Czas realizacji zadania: od dnia 1 czerwca 2024 r. do dnia 30 listopada 2024 r.

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania wynosi 15 000 000,00 zł.

Dotacja w ramach projektu dla jednego sołectwa  15 000,00 zł.

Termin składania wniosków: do 11.01.2024 r.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie naboru wniosków 

gallery1

W niedzielę 10 grudnia 2023 r. Świetlica Wiejska w Hucisku stała się miejscem ciepła i wzruszeń podczas Gminnej Wigilii dla Seniorów. Spotkanie rozpoczęło się serdecznym przywitaniem ze strony Wójta Gminy Drużbice Tomasza Głowackiego oraz Przewodniczącej Rady Gminy Drużbice Sylwii Stelmach-Piątkowskiej. Ich słowa, pełne serdeczności i troski o mieszkańców sprawiły, że atmosfera nabrała wyjątkowego charakteru. Obecność Zastępcy Wójta Pani Doroty Augustyniak, Sekretarz Gminy Drużbice Pani Julity Szmigielskiej, Pani Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Drużbicach Kingi Gral oraz Radnych Gminy Drużbice, była również znaczącym gestem wsparcia i szacunku dla seniorów.

Nieodłącznym elementem wydarzenia było uczestnictwo Proboszczów z Parafii w Drużbicach Ks. Macieja Rojkowicza oraz Parafii w Krzepczowie Ks. Adama Stańdo, którzy swoją obecnością i błogosławieństwem dodali duchowego wymiaru spotkaniu. Przed wspólnym spożywaniem wigilijnych potraw, przygotowanych przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Hucisko i Okolic, nastąpił bardzo wzruszający moment, a mianowicie tradycyjne dzielenie się opłatkiem.

Muzycznie, przy wspólnym kolędowaniu czas wszystkim umiliły występy Marysi i Igora dzieci ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Wadlewie oraz Zespołu Ludowego Ale Babki.

Gminna Wigilia dla seniorów nie tylko pozwala na spędzenie czasu w ciepłej atmosferze, ale także zacieśnia więzy międzyludzkie i pokazuje, jak istotne jest wspólne dzielenie się radością Świąt.

b_230_0_16777215_00_images_dla_mieszkancow_aktualnosci_20231219_mamobus_mamobus.jpg

Zapraszamy wszystkie mieszkanki gminy Drużbice w wieku 45-74 lat, które przez ostatnie 24 miesiące nie wykonywały mammografii na bezpłatne badanie mammograficzne finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

 

Badanie wykonasz w mammobusie w dniu:

12 stycznia 2024 – piątek (9-15)

obok Urzędu Gminy

Drużbice 77A.

 

Zapisz się na mammografię:

- pod numerem: 42 254 64 17

- przez Internet na stronie medica.org.pl.

 

Do rejestracji proszę przygotować nr PESEL oraz nr telefonu.