Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drużbicach informuje, iż od dnia 01.02.2024r. zmieni się nasz nr konta bankowego na Santander Bank Polska S.A. 45 1090 2705 0000 0001 5654 0163

Informacja o zmianie rachunku bankowego GOPS Drużbice