Gmina Drużbice – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drużbicach planuję kontynuować realizację Programu Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2024.

Program ma na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych, przez zwiększanie dostępu do tzw. „opieki na odległość”.

W ramach Programu seniorom w wieku 60 lat i więcej zostanie zapewniony bezpłatny dostęp do tzw. „opasek  bezpieczeństwa” wyposażonych w następujące funkcje: przycisk bezpieczeństwa – sygnał SOS, detektor upadku, czujnik zdjęcia opaski, lokalizator GPS, funkcje umożliwiające komunikowanie się z centrum obsługi i opiekunami, funkcje monitorujące podstawowe czynności życiowe (puls i saturacja), sprawowanie całodobowej opieki na odległość nad seniorami przez centrum monitoringu.

Program skierowany jest do osób w wieku 60 lat i więcej, mających problemy
z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzących samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkających z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.

W związku z kolejną edycją Programu prosimy o zgłaszanie chęci uczestnictwa do dnia 31 stycznia 2024 r. - telefonicznie pod nr tel. 573-793-001, 573-793-003  lub osobiście  w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drużbicach, Drużbice 20, pok.6.

Więcej informacji na temat programu: https://www.gov.pl/web/rodzina/program-korpus-wsparcia-seniorow-2024