Nowa siedziba Placówki Terenowej KRUS w Bełchatowie

Od 29 października 2018 roku Placówka Terenowa KRUS w Bełchatowie mieści się w nowej siedzibie.

Adres:

PT KRUS w Bełchatowie
ul. S. Wyspiańskiego 19
97-400 Bełchatów
tel. (44) 635 64 13; fax (44) 635 64 28

 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Bełchatowie

Kierownik Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Bełchatowie przedstawia harmonogram szkoleń na terenie województwa łódzkiego w związku z ogłoszonym naborem wniosków na operacje typu: "Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof" objętych programem PROW na lata 2014 - 2020.

Harmonogram szkoleń

Koło Łowieckie nr 49 "Hubert" informuje o planowanych polowaniach zbiorowych na terenie Gminy Drużbice

Pełna treść informacji
Przebudowa drogi gminnej przy „DINO”

KURENDA
w sprawie przebudowy drogi gminnej przy „DINO”
od skrzyżowania z drogą wojewódzką w miejscowości Drużbice-Kolonia

Wójt Gminy Drużbice informuje, że w dniach: 26 – 31 października 2018 roku oraz 5- 9 listopada 2018 r. z powodu prowadzenia robót drogowych nastąpi zamknięcie drogi gminnej Nr 101316 E (droga w kierunku Policji) na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 485 do granicy działki, na której realizowana jest budowa pawilonu handlowego „DINO” w miejscowości Drużbice-Kolonia.

Koło Łowieckie nr 2 "Wrzos" informuje o planowanych polowaniach zbiorowych na terenie Gminy Drużbice

Pełna treść informacji

Koło Łowieckie nr 7 "Łoś" informuje o planowanych polowaniach zbiorowych na terenie Gminy Drużbice

Pełna treść informacji

Koło Łowieckie nr 8 "Grabica" informuje o planowanych polowaniach zbiorowych na terenie Gminy Drużbice

Pełna treść informacji
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym

Wójt Gminy Drużbice

informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Drużbice

zostało wywieszone ogłoszenie o pierwszym ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w miejscowości Rasy.

Wszelkie niezbędne informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Drużbice Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska pokój nr 7, tel. (044) 631-10-79 wew. 20.

Pełna treść ogłoszenia - Zarządzenie Nr 0050.160.2018
Polska Cyfrowa

W związku z pracami projektowymi budowy nowoczesnej sieci światłowodowej, umożliwiającej dostęp do szerokopasmowego Internetu informujemy, że dodatkowo na terenie naszej gminy została zaprojektowana sieć światłowodowa, obejmująca miejscowość Podstoła.

Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym

Wójt Gminy Drużbice

informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Drużbice

zostało wywieszone ogłoszenie o pierwszym ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w miejscowości Rożniatowice.

Wszelkie niezbędne informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Drużbice Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska pokój nr 7, tel. (044) 631-10-79 wew. 20.

Pełna treść ogłoszenia