Szanowni Mieszkańcy Gminy Drużbice!

W związku z informacją przesłaną przez Starostwo Powiatowe w Bełchatowie, z dnia 14 lipca 2016 roku, dotyczącą państwowego monitoringu lasów, prosimy o umożliwienie pracownikom upoważnionym przez Instytut Badawczy Leśnictwa wstępu na tereny leśne celem dokonania obserwacji i pomiarów na stałych powierzchniach obserwacyjnych.

Prace terenowe będą wykonywane przez pracowników Instytutu Badawczego Leśnictwa lub osoby upoważnione przez Instytut w okresie od 1 czerwca do 30 września w latach 2016 – 2020.

W załączeniu informacja Wojewody Łódzkiego dla właścicieli lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa.

Informacja dla właścicieli niestanowiących własności Skarbu Państwa

Wójt Gminy Drużbice
/-/ Bożena Zielińska