Informacja Wójta Gminy Drużbice z dnia 28.03.2024 r.o organizacji bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego

Na podstawie art. 37f § 5 Ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408) podaje się do publicznej wiadomości informację o organizacji bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze gminy Drużbice w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. odbędzie się w dniu 7 kwietnia 2024 r. w godzinach i trasach podanych w niniejszym ogłoszeniu.

Transport publiczny realizowany będzie przez PKS Bełchatów - Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej  w Bełchatowie Sp z o o.

Rozkład jazdy