Przewodnicząca Rady Gminy zwołuje XXXVIII Sesję Rady Gminy Drużbice, która odbędzie się w dniu 31 maja 2022 r. o godz. 15.30 w sali OSP w Drużbicach.

Przewodniczący zaprasza na Komisję Rewizyjną, która odbędzie się w dniu 26 maja 2022 roku o godz. 15.00 w Urzędzie Gminy w Drużbicach. .

Przewodniczący zaprasza na Komisję Skarg, Wniosków i Petycji, która odbędzie się w dniu 24 maja 2022 roku o godz. 14.00 w Urzędzie Gminy w Drużbicach 77A.

Przewodniczący zaprasza na posiedzenie Komisji Finansowo - Gospodarczej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, które odbędzie się w dniu 5 maja 2022 roku, o godz. 12.30 w Suchcicach.

Zapraszam na posiedzenie Komisji Spraw Społecznych i Zdrowia, które odbędzie się w dniu 5 maja 2022 roku ( czwartek ) o godz. 10:00 w Urzędzie Gminy 77A.

Przewodnicząca Rady Gminy zwołuje XXXVII Sesję Rady Gminy Drużbice, która odbędzie się w dniu 14 kwietnia 2022 r. o godz. 11.00 w sali OSP w Drużbicach.

Przewodniczący zaprasza na posiedzenie Komisji Finansowo - Gospodarczej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska – w trybie nadzwyczajnym, które odbędzie się wspólnie z Komisją Oświaty Kultury i Porządku Publicznego w dniu 29 marca 2022 roku, o godz. 12.00 w Urzędzie Gminy w Drużbicach 77A.

Przewodniczący zapraszają na wspólne posiedzenie Komisji Oświaty Kultury i Porządku Publicznego, które odbędzie się 29 marca 2022 roku o godz. 12.00 w Urzędzie Gminy w Drużbicach 77A.

Proponowany porządek obrad komisji:

  1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
  3. Analiza wypłat ekwiwalentu pieniężnego dla druhów OSP.
  4. Analiza form edukacji w Szkołach Podstawowych na terenie Gminy Drużbice, w związku z migracją ludności z Ukrainy.
  5. Sprawy różne.
  6. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący
Komisji Oświaty, Kultury i Porządku Publicznego

Jarosław Śmigielski