Badania przesiewowe w kierunku tętniaka aorty brzusznej

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M.Kopernika w Łodzi zaprasza do wykonywania badań przesiewowych w kierunku tętniaka aorty brzusznej. Z badań mogą skorzystać osoby powyżej 65. roku życia. Badanie jest bezpłatne.

Tętniak aorty brzusznej oznacza poszerzenie średnicy aorty brzusznej o co najmniej 50 proc. Aorta to główna tętnica doprowadzająca krew do całego ciała. Biegnie od lewej komory serca przez klatkę piersiową w dół do jamy brzusznej, gdzie dzieli się na dwie tętnice biodrowe wspólne. Tętniak aorty brzusznej zlokalizowany jest między przeponą a odejściem tętnic biodrowych wspólnych. Czynniki ryzyka:

  • czynniki genetyczne, takie jak: zespół Marfana czy Ehlersa-Danlosa oraz predyspozycje rodzinne
  • miażdżyca
  • palenie tytoniu
  • nadciśnienie tętnicze
  • obturacyjna choroba płuc
  • choroba wieńcowa
  • przewlekłe niedokrwienie kończyn dolnych
  • przepuklina brzuszna
  • wiek - ryzyko wystąpienia rośnie wraz z wiekiem i jest najwyższe u osób po 65. roku życia
  • płeć męska (tętniaki aorty brzusznej wykrywa się 3 do 8 razy częściej u mężczyzn niż u kobiet)