Przewodnicząca Rady Gminy zwołuje LII Sesję Rady Gminy Drużbice, która odbędzie się w dniu 27 czerwca 2023 r. /wtorek/ o godz. 14.00 w Świetlicy Wiejskiej w Wadlewie.

Przewodniczący zaprasza na posiedzenie Komisji Finansowo - Gospodarczej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, które odbędzie się w dniu 22 czerwca 2023 roku, o godz. 13.30 w budynku Urzędu Gminy w Drużbicach 77A.

Przewodniczący zaprasza na Komisję Rewizyjną, która odbędzie się w dniu 9 czerwca 2023 roku o godz. 8.00 w budynku Urzędu Gminy w Drużbicach 77A

Przewodnicząca Rady Gminy zwołuje LI Sesję Rady Gminy Drużbice, która odbędzie się w dniu 30 maja 2023 r. o godz. 15.00 w Suchcicach 61.

Przewodniczący zaprasza na posiedzenie Komisji Finansowo - Gospodarczej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, które odbędzie się w dniu 23 maja 2023 roku, o godz. 12.00 w świetlicy wiejskiej KGW w Drużbicach – Kolonii 141.

Przewodniczący zaprasza na posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Porządku Publicznego, które odbędzie się w dniu 23 maja 2023 roku, o godz. 14.00 w świetlicy wiejskiej KGW w Drużbicach – Kolonii 141.

Zapraszam na posiedzenie Komisji Spraw Społecznych i Zdrowia, które odbędzie się w dniu 25 maja 2023 roku o godz. 10.00 w świetlicy wiejskiej KGW w Drużbicach – Kolonii 141.

Przewodniczący zaprasza na Komisję Skarg, Wniosków i Petycji, która odbędzie się w dniu 18 kwietnia 2023 roku o godz. 15.00 w Suchcicach