Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Spraw Społecznych i Zdrowia, które odbędzie się w dniu 17 listopada 2016 roku o godz. 13.00 w Świetlicy Wiejskiej Drużbice Kolonia 122A.

Zapraszam na posiedzenie Komisji Rewizyjnej, które odbędzie się w dniu 15 listopada 2016 roku tj. wtorek o godz. 14.30 wg planu pracy Komisji Rewizyjnej zatwierdzonego przez Radę Gminy Drużbice w budynku Urzędu Gminy w Drużbicach, Drużbice 20.

Przewodniczący Rady Gminy Drużbice zaprasza na wspólne posiedzenie Komisji Finansowo Gospodarczej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska ; Komisji Rewizyjnej; Komisji Oświaty, Kultury i Porządku Publicznego oraz Komisji Spraw Społecznych i Zdrowia, które odbędzie się 7 listopada (tj. poniedziałek) o godz. 9.00 w Świetlicy Wiejskiej w Świetlicy Wiejskiej w Drużbicach 122 A.

Przewodniczący Rady Gminy zwołuje XX Sesję Rady Gminy Drużbice, która odbędzie się w dniu 21 października 2016 r. /piątek/ o godz. 9.30 w szkole w Suchcicach.

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Socjalnej, które odbędzie się w dniu 28 września 2016 roku (środa) o godz. 10.00 w budynku Urzędu Gminy w Drużbicach 77A.

Przewodniczący Rady Gminy zwołuje XIX Sesję Rady Gminy Drużbice, która odbędzie się w dniu 16 września 2016 r. /piątek/ o godz. 9.30 w Świetlicy Wiejskiej w Drużbicach 122A.

Zapraszam na posiedzenie Komisji Finansowo – Gospodarczej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, które odbędzie się w dniu 12 września 2016 roku o godz. 12.00 w budynku Urzędu Gminy Drużbice, Drużbice 77A.

Uprzejmie zapraszamy na posiedzenie łączonych Komisji Oświaty, Kultury i Porządku Publicznego i Komisji Socjalnej, które odbędzie się w dniu 29 sierpnia 2016 roku o godz. 13.00 w budynku Urzędu Gminy w Drużbicach.