Drukuj

Wniosek o ustalenie numeru porządkowego

 Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy (decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego)

 Wniosek o zmianę decyzji o warunkach zabudowy

 Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy

Wniosek o wydanie zaświadczenia na jakim terenie, zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego gminy Drużbice, położona działka

Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do odwołania