b_230_0_16777215_00_images_dla_mieszkancow_aktualnosci_20220321_opieka_opieka.jpg

Gmina Drużbice przystąpiła do realizacji programu „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2022 realizowanego ze środków Fundusz Solidarnościowego.

Program „Opieka wytchnieniowa” kierowany jest do członków rodzin lub opiekunów, którzy wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, a także nad osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Usługa przysługuje w przypadku zamieszkiwania we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawowania całodobowej opieki nad osobą niepełnosprawną.

Usługa ma na celu czasowe odciążenie członków rodzin lub opiekunów od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drużbicach prosi osoby zainteresowane udziałem w programie o kontakt telefoniczny z pracownikami socjalnymi, tel. 44 631-10-13 wew. 1 lub 2 lub 3.

Więcej informacji o programie:

https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1299,program-opieka-wytchnieniowa-edycja-2022

Dodatek osłonowy to nowe świadczenie , które zostało wprowadzone w ramach Rządowej Tarczy Antyinflacyjnej w celu zrekompensowania obywatelom wzrostu kosztów energii elektrycznej, cen gazu i żywności.

W gminie Drużbice wniosek o przyznanie dodatku osłonowego składa się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej.

 

Zgodnie z ustawą z dnia 17 grudnia 2021r. o dodatku osłonowym przysługuje on osobie:

- w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych nie przekracza kwoty 2100 zł oraz

- osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość tak rozumianego przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę;

- w przypadku, gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu na osobę przekracza powyższą kwotę, obowiązuje tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że wypłaca się dodatek w wysokości różnicy między kwotą dodatku osłonowego a kwotą, o którą został przekroczony przeciętny miesięczny dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych na osobę. Uwaga, w przypadku, gdy wysokość dodatku osłonowego, ustalona zgodnie z tymi zasadami, jest niższa niż 20 zł, dodatek ten nie przysługuje.

Gdy wniosek o wypłatę dodatku osłonowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku osłonowego przyjęto, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

 

Wysokość dodatku osłonowego wynosi rocznie:

- 400 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;
- 600 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;
- 850 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;
- 1150 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Dodatek osłonowy, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. Z 2021 r. poz. 554, 1162 i 1243), wynosi rocznie:


- 500 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;
- 750 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;
- 1062,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;
- 1437,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Wniosek można złożyć:

 • tradycyjnie (papierowo) – od stycznia do 31.10.2022r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Drużbicach, Drużbice 20

 • elektronicznie, za pośrednictwem platformy ePUAP od stycznia do 31.10.2022r.

 •  

Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/klimat/zloz-wniosek-o-dodatek-oslonowy

Załączniki:

 1. Wniosek o przyznanie dodatku osłonowego

  wniosek o Dodatek Osłonowy

  Załącznik cz. III

  Załącznik cz. IV

  Klauzula informacyjna RODO

   

 2. Wskazówki jak wypełnić wniosek o przyznanie dodatku osłonowego

  https://www.gov.pl/web/klimat/do-pobrania

Gmina Drużbice przy współpracy z Bankiem Żywności w Łodzi im. marka Edelmana w okresie od stycznia do października 2021r. realizowała Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2020 współfinasowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem jest zapewnienie osobom, spełniającym kryteria dochodowe, pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach towarzyszących.

Osoby potrzebujące otrzymały bezpłatnie artykuły spożywcze m.in.:

 • warzywne i owocowe (groszek z marchewką, fasola po bretońsku, koncentrat pomidorowy, buraczki wiórki, powidła śliwkowe, mus jabłkowy);
 • skrobiowe (makaron jajeczny, ryż biały, kasza jęczmienna, herbatniki maślane, płatki owsiane),
 • mleczne (mleko UHT, ser podpuszczkowy dojrzewający),
 • mięsne (szynka drobiowa, szynka wieprzowa, filet z makreli w oleju),
 • cukier (cukier biały, miód nektarowy),
 • tłuszcze (olej rzepakowy),
 • dania gotowe (fasolka po bretońsku).

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drużbicach informuje, że w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2020 z pomocy skorzystało 1019 mieszkańców naszej gminy, wydano 4025 paczek żywnościowych.

W ramach działań towarzyszących POPŻ Podprogramu 2020 dla osób korzystających z pomocy żywnościowej 61 osób skorzystało z warsztatów kulinarnych  i dietetycznych, rozdano 200 poradników dotyczących niemarnowania żywności, a osoby zainteresowane mogły skorzystać z porad dietetyka.

b_230_0_16777215_00_images_dla_mieszkancow_aktualnosci_20200101_ps_informacja_koncowa_projekt.jpg

W dniu 21.10.2021r. odbyło się oficjalne zakończenie projektu „Droga do Sukcesu” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drużbicach w ramach Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działanie IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

W projekcie wzięło udział 8 osób w wieku aktywności zawodowej, doświadczających wielokrotnego wykluczenia społecznego, w tym w szczególności osoby bezrobotne, poszukujące pracy i osoby z niepełnosprawnościami.

Celem projektu było zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej mieszkańców gminy Drużbice, w tym obszaru wskazanego do rewitalizacji, poprzez udział w indywidualnym poradnictwie psychologicznym, grupowym treningu umiejętności społecznych, szkoleniu komputerowym, indywidualnym i grupowym poradnictwie zawodowym, szkoleniu zawodowym mającym na celu nabycie nowych kompetencji i kwalifikacji zawodowych dostosowanych do potrzeb lokalnego rynku pracy oraz skorzystaniu z pośrednictwie pracy.

Wszyscy uczestnicy projektu aktywnie uczestniczyli w działaniach projektowych, dzięki którym uzyskali wiedzę i umiejętności poruszania się po rynku pracy, zdobyli nowe kompetecje i kwalifikacje zawodowe, które zwiekszą szansę powrotu na rynek pracy.

Działania projetkowe realizowane były od 21.10.2021r. do 21.10.2021r., z przerwą trwającą od 13.11.2020r do 04.05.2021r. spowodowaną sytuacją epidemiologioczną (COVID-19) panującą w kraju.

.

b_230_0_16777215_00_images_dla_mieszkancow_aktualnosci_20200101_ps_posrednictwo_pracy_strona.jpg

W dniu 13.09.2021r. odbyły się pierwsze spotkania z doradcą zawodowym w ramach projektu „Droga do Sukcesu” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drużbicach w ramach Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działanie IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Podczas indywidualnego pośrednictwo pracy pośrednik pracy pomaga uczestnikom projektu w poszukiwaniu zatrudnienia.

W spotkaniach z doradcą zawodowym w ramach indywidualnego pośrednictwa pracy bierze udział 8 mieszkańców gminy Drużbice, w tym 2 osoby z obszaru rewitalizacji.