Logo świadczenia wychowawcze 500+

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drużbicach informuje, iż od dnia 1 sierpnia 2017r można składać wnioski o przyznanie świadczenia wychowawczego tzw. 500+ na nowy okres zasiłkowy obowiązujący od 1 października 2017r. do 30 września 2018 r.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze złoży wniosek wraz z dokumentami od dnia 1 sierpnia 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2017 r., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata świadczenia przysługującego za miesiąc październik 2017 r. następuje do dnia 31 października 2017 r.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 września 2017 r. do dnia 30 września 2017 r., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego za miesiąc październik i listopad następuje do dnia 30 listopada 2017 r.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 października 2017 r. do dnia 31 października 2017 r., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego za miesiąc październik, listopad i grudzień następuje do dnia 31 grudnia 2017 r.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 listopada 2017 r. do dnia 30 listopada 2017 r., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego za okres od miesiąca złożenia wniosku następuje do dnia 31 stycznia 2018 r.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 grudnia 2017 r. do dnia 31 stycznia 2018 r., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego na okres od miesiąca złożenia wniosku następuje do dnia 28 lutego 2018 r.

Świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko otrzymają rodziny, których dochód nie przekracza kwoty 800 zł na osobę, a w przypadku dziecka niepełnosprawnego 1200 zł na osobę. Do wniosku w zależności od sytuacji danej rodziny z uwagi na kryterium dochodowe, należy dołączyć odpowiednie dokumenty, w tym także oświadczenia i zaświadczenia niezbędne do ustalenia prawa do przyznania świadczenia wychowawczego na dziecko.

Świadczenie przysługuje na drugie i kolejne dziecko niezależenie od dochodu. Do wniosku nie należy dołączać dokumentów dotyczących ustalenia dochodu rodziny.

  • dla świadczeń obowiązujących do 30 września 2017 r. na okres zasiłkowy 2016/2017 uwzględnia się dochód rodziny z roku bazowego 2014
  • dla świadczeń przyznawanych na okres zasiłkowy 2017/2018 obowiązujących od 1 października 2017 r. do 30 września 2018 r., będzie uwzględniany dochód rodziny z roku bazowego 2016

Zwracamy się z prośbą o zapoznanie się z drukami oraz poprawne podawanie danych (uważne wpisywanie danych) co pozwoli na szybsze i sprawniejsze rozpatrywanie wniosków.

Do pobrania wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na nowy okres zasiłkowy 2017/2018 ze strony ministerstwa