Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bełchatowie jako realizator programu „Aktywny samorząd” dla powiatu bełchatowskiego, informuje o kolejnej edycji pilotażawego programu finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2021.
Program jest skierowany do osób z niepełnosprawnością zamieszkujących teren powiatu bełchatowskiego, legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności oraz spełniających warunki uczestnictwa w programie.

Formy wsparcia przewidziane w programie dotyczą pomocy dla osób niepełnosprawnych na pokrycie kosztów nauki w szkołach policealnych i wyższych oraz likwidacji barier ograniczających społeczne i zawodowe funkcjonowanie osób niepełnosprawnych.

Harmonogram naboru wniosków