Harmonogram Zajęć Bezpłatnego Kursu Komputerowego

Pod koniec stycznia 2019 r. rusza bezpłatny kurs komputerowy realizowany przez Centrum Szkoleniowe Green Pencil Paweł Bieniawski. Rekrutacja została zakończona. Poniżej przedstawiamy harmonogram zajęć dla uczestników zakwalifikowanych do szkolenia.

gallery1

W 2019 roku kontynuowana jest bezpłatna pomoc prawników w powiecie bełchatowskim. Wzorem lat ubiegłych radcy dyżurują w siedzibie Starostwa Powiatowego, Urzędu Miasta w Bełchatowie, a także w Zelowie i Szczercowie. W Kleszczowie natomiast działa nieodpłatne poradnictwo obywatelskie. Obecnie z pomocy skorzystać może każda osoba fizyczna, która złoży oświadczenie że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Informacja o polowaniach zbiorowych na terenie Gminy Drużbice

Zarząd Koła Łowieckiego nr 49 „Hubert” w Drużbicach informuje, że w dniach:

  • 19 stycznia 2019 r. na terenie Gminy Drużbice zostanie przeprowadzone polowanie zbiorowe.

Informujemy, że 17 stycznia 2019 r. uruchomiona zostanie kasa Urzędu Gminy Drużbice. Kasa nie będzie obsługiwać indywidualnych kont bankowych tzn. nie będzie można dokonywać wypłat i przelewów z kont osobistych, prowadzonych w Banku Spółdzielczym w Bełchatowie.

Jednocześnie informujemy, że dotychczasowy punkt kasowy został zamknięty w wyniku podjętej decyzji przez Bank Spółdzielczy w Bełchatowie.

Wójt Gminy Drużbice przypomina właścicielom/zarządcom obiektów budowlanych o konieczności przygotowania obiektów budowlanych do okresu zimowego poprzez sprawdzenie stanu technicznego obiektów budowlanych, w tym instalacji przewodów wentylacyjnych, dymowych i spalinowych oraz sprawności instalacji elektrycznych, grzewczych oraz instalacji gazowej.

Apel Wojewody Łódzkiego

Szanowni Państwo,

w związku z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi obfitującymi w ekstremalne warunki pogodowe, od śnieżyc i ostrego mrozu począwszy, na intensywnych roztopach kończąc, mając na uwadze szeroko pojętą dbałością o zdrowie i życie mieszkańców naszego województwa zwracam się do Państwa z prośbą o podjęcie działań zmierzających do zapewnienia wykonania obowiązków niedopuszczenia do przeciążenia konstrukcji budynku przez zalegający na dachu śnieg.

Informacja Łódzkiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska

W zawiązku z wejściem z dniem 1 stycznia 2019 r. ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 1479) informuję, że na stronie internetowej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Łodzi www.wios.lodz.pl od dnia 1 stycznia będzie zamieszczony numer telefonu 721 111 213, na który będzie możliwość zgłaszania interwencji dotyczących przypadków naruszenia przepisów z zakresu ochrony środowiska, w tym z zakresu gospodarki odpadami.

Łódzki Wojewódzki Inspektor
Ochrony Środowiska

Piotr Maks

Wymiana pojemników na surowce suche

W dniach 10 - 11 stycznia 2019 r. będą wymieniane pojemniki na surowce suche.

Pojemniki, które dotychczas były koloru zielonego z żółtą klapą będą zabierane, a zostaną podstawione na nieruchomość pojemniki całe w kolorze żółtym.

Prosimy udostępnić pojemniki na czas opróżnienia oraz po opróżnieniu nie chować na posesję do czasu wymiany pojemnika na cały żółty (łącznie do soboty 12.01.19 r. prosimy pozostawić pojemnik przed posesją do czasu wymiany).

Jeżeli okazałoby się, że pojemnik nie został wymieniony do niedzieli to proszę pojemnik wciągnąć na posesję, zostanie wymieniony ostatecznie w następnym terminie odbioru odpadów.

Dotyczy mieszkańców:

CHYNÓW, CZARNY LAS, HELENÓW, JANÓWEK, JÓZEFÓW, KOCIOŁKI, ŁAZY, PODSTOŁA, RAWICZ PODLAS, SKRAJNE, WADLEW, WADLEW – DEPCZYK, ZABIEŁŁÓW, ZALESIE, ZOFIÓWKA, ZWIERZYNIEC, GADKI, GŁUPICE, GŁUPICE PARCELA, GRĘBOSZÓW, KATARZYNKA, KAZIMIERZÓW, KOBYŁKI, ŁĘCZYCA, PATOK, PIEŃKI GŁUPICKIE, WDOWIN, WDOWIN KOLONIA, WDOWIN WIEŚ, WOLA GŁUPICKA, ŻBIJOWA, DRUŻBICE, DRUŻBICE KOLONIA.

FERMA 2019 – Międzynarodowe Targi Ferma Bydła, Ferma Świń i Drobiu

W dniach 15 – 17 lutego 2019 roku w Łodzi w Hali EXPO i Hali MOSiR odbędą się Międzynarodowe Targi FERMA 2019. Zapraszamy hodowców z terenu Gminy Drużbice do zgłaszania się pod numerem tel. 44 631 10 78 w. 29 (do dnia 31 stycznia 2019 r.) na grupowy wyjazd na to wydarzenie, organizowany przez Wójta Gminy Drużbice Pana Tomasza Głowackiego.

Szczegółowy program targów znajduje na stronie internetowej www.targiferma.com.pl

Zarząd Koła Łowieckiego nr 49 „Hubert”

  • książka ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym w wersji papierowej jest ogólnie dostępna i znajduje się w miejscowości Głupice 11.

Koło Łowieckie Nr 7”Łoś”

książka ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym w wersji papierowej jest ogólnie dostępna i znajduje się w miejscowości Józefów 18.