Informacja o debacie

Przewodnicząca Rady Gminy w Drużbicach informuje o możliwości zgłaszania się mieszkańców Gminy Drużbice do debaty nad raportem o stanie Gminy Drużbice za 2018 rok w terminie do 28 maja 2019 roku do godz. 17.00.

Raport o stanie Gminy Drużbice będzie przedstawiony na Sesji Rady Gminy Drużbice w dniu 29 maja 2019 roku.

Informacja o wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego

Na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzani przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490), podaję do publicznej wiadomości Informację o wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego, który odbył się 21 maja 2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Drużbicach, Drużbice 77A, pokój nr 7.

Pełna treść informacji

Numer porządkowy na posesji

Dobrze widoczna i oświetlona- taka powinna być tabliczka z numerem porządkowym. I nie chodzi tu tylko o względy użytkowe, wynikające na przykład z dostarczenie paczki przez kuriera, ale przede wszystkim o aspekty bezpieczeństwa. Prawidłowe oznakowanie posesji ma istotne znaczenie dla usprawnienia działań służb odpowiedzialnych za nasze mienie, zdrowie i życie: pogotowia ratunkowego, straży pożarnej i policji.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami właściciel nieruchomości na zamieszczenie tabliczki z numerem domu ma 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia o przypisaniu numeru porządkowego. Brak tabliczki z numerem posesji to wykroczenie, które może kosztować właściciela 250 zł! Stanowi o tym art. 64 Kodeksu wykroczeń. W związku z tym, że na terenie gminy Drużbice wykryto w tej kwestii szereg nieprawidłowości Dzielnicowy Posterunku Policji w Drużbicach kieruje do mieszkańców poniższe pismo.

Pismo Dzielnicowego Posterunku Policji w Drużbicach
Odnawialne źródła energii

Dobra wiadomość dla mieszkańców naszej Gminy. Decyzją Zarządu Województwa Łódzkiego Gmina Drużbice otrzymała dofinansowanie na realizację projektu pn. „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Drużbie”.

Przedmiotem projektu jest kompleksowe zaprojektowanie i wykonanie instalacji fotowoltaicznych w 101 indywidualnych gospodarstwach domowych, instalacji solarnych w 13 prywatnych budynkach mieszkalnych oraz kotłów na biomasę w 5 budynkach mieszkalnych.

Uwaga - zmiana godzin otwarcia urzędu

Szanowni Mieszkańcy Gminy Drużbice!

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom od 14 maja 2019 r. ulegają zmianie godziny otwarcia Urzędu Gminy w Drużbicach.

We wtorki urząd czynny będzie w godzinach od 7.30 do 17.00, za wyjątkiem Urzędu Stanu Cywilnego, który tak jak do tej pory otwarty będzie we wtorki od 9.00 do 17. 00.

Pozostałe dni urzędowania nie zmieniają się.

Jesteśmy do Państwa dyspozycji w poniedziałek, środę, czwartek i piątek w godz. 7.30 - 15.30.

Godziny otwarcia Kasy Urzędu Gminy

 • poniedziałek 9.00-14.30
 • wtorek 9.00 – 15.30
 • środa, czwartek, piątek- 9.00 – 14.30
Kurenda - dodatkowy nabór wniosków

Wójt Gminy Drużbice informuje, że mieszkańcy gminy mogą uzyskać dofinansowanie na wymianę pieców.

Dofinansowanie obejmuje likwidację starego pieca oraz montaż nowego źródła ciepła, np. nowy piec węglowy, ogrzewanie gazowe, olejowe, elektryczne, pompa ciepła.

Warunkiem ubiegania się o zwrot poniesionych nakładów jest złożenie wniosku o udzielenie dotacji, której druk można pobrać ze strony internetowej Urzędu Gminy Drużbice www.druzbice.pl, otrzymać w Urzędzie Gminy Drużbice lub u sołtysa.

Bezpłatna pomoc w wypełnieniu wniosków o dopłaty obszarowe

Wójt Gminy Drużbice Tomasz Głowacki zaprasza rolników do skorzystania z bezpłatnej pomocy w wypełnieniu e-wniosków o dopłaty bezpośrednie

W tym roku rolnicy po raz drugi, w historii obowiązującego w Polsce systemu dopłat bezpośrednich i obszarowych, składają wnioski o przyznanie płatności przez Internet. W związku z tym 10 maja od godziny 13.00 i 14 maja od godziny 15.00 w Urzędzie Gminy w Drużbicach, w pokoju nr 5 na I piętrze, specjalista bezpłatnie pomoże w złożeniu wniosku drogą elektroniczną. Zapraszamy!

Uprzejmie informuję, że z końcem bieżącego roku upływa kadencja ławników wybranych w 2014 Prezes Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim zwrócił się do Przewodniczącego Rady Gminy Drużbice z prośbą o dokonanie naboru kandydatów na ławników:

 1. Do Sądu Rejonowego w Bełchatowie
  OGÓŁEM: 2
  w tym do sądu pracy: 1
 2. Do Sadu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim
  OGÓŁEM: 6
  w tym do Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych: -

Turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników w 2019 roku

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w okresie wakacji organizuje bezpłatne turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników ubezpieczonych w KRUS, z których mogą skorzystać dzieci urodzone pomiędzy 2004-2012 r. Jednym z warunków do spełnienia jest obligatoryjne ubezpieczenie przynajmniej jednego z rodziców (opiekuna prawnego) w KRUS.

Karta Dużej Rodziny także dla rodziców dorosłych dzieci

Z dniem 1 stycznie 2019 r. weszły zmiany dotyczące Karty Dużej Rodziny. Od Nowego Roku karta przysługuje rodzicom, którzy mają lub w przeszłości mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci – bez względu na ich wiek w chwili składania wniosku.