Zakaz wypuszczania psów luzem

W związku z niepokojącymi sygnałami ze strony mieszkańców dotyczącymi wałęsających się psów, zwracam się z apelem o sprawowanie właściwej opieki nad zwierzętami domowymi.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami wynikającymi z ustawy o ochronie zwierząt (art.10a),

dowód osobisty

Wójt Gminy Drużbice przypomina o konieczności sprawdzania ważności dowodu osobistego i składania wniosku o jego wymianę. Wnioski można pobrać ze strony internetowej gminy (www.druzbice.pl), bądź bezpośrednio w Urzędzie Gminy.

Rolniku - upadek to nie przypadek

Dane statystyczne, którymi dysponuje Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wskazują, iż corocznie blisko połowa wszystkich wypadków przy pracach w gospodarstwach rolnych to upadki osób. W 2017 roku, do Placówki Terenowej KRUS w Bełchatowie zgłoszono 53 wypadki przy pracy rolniczej. Blisko 55% z nich stanowiły upadki osób.

Koło Łowieckie nr 7 "Łoś" informuje o planowanych polowaniach zbiorowych na terenie Gminy Drużbice

Pełna treść informacji
Informacja o wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego - Rasy

Na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzani przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490), podaję do publicznej wiadomości:

Informację o wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego

który odbył się 29 października 2018 r.
w siedzibie Urzędu Gminy w Drużbicach, Drużbice 77A, pokój nr 7.

Pełna treść informacji
Nowa siedziba Placówki Terenowej KRUS w Bełchatowie

Od 29 października 2018 roku Placówka Terenowa KRUS w Bełchatowie mieści się w nowej siedzibie.

Adres:

PT KRUS w Bełchatowie
ul. S. Wyspiańskiego 19
97-400 Bełchatów
tel. (44) 635 64 13; fax (44) 635 64 28

 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Bełchatowie

Kierownik Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Bełchatowie przedstawia harmonogram szkoleń na terenie województwa łódzkiego w związku z ogłoszonym naborem wniosków na operacje typu: "Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof" objętych programem PROW na lata 2014 - 2020.

Harmonogram szkoleń

Koło Łowieckie nr 49 "Hubert" informuje o planowanych polowaniach zbiorowych na terenie Gminy Drużbice

Pełna treść informacji
Przebudowa drogi gminnej przy „DINO”

KURENDA
w sprawie przebudowy drogi gminnej przy „DINO”
od skrzyżowania z drogą wojewódzką w miejscowości Drużbice-Kolonia

Wójt Gminy Drużbice informuje, że w dniach: 26 – 31 października 2018 roku oraz 5- 9 listopada 2018 r. z powodu prowadzenia robót drogowych nastąpi zamknięcie drogi gminnej Nr 101316 E (droga w kierunku Policji) na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 485 do granicy działki, na której realizowana jest budowa pawilonu handlowego „DINO” w miejscowości Drużbice-Kolonia.

Koło Łowieckie nr 2 "Wrzos" informuje o planowanych polowaniach zbiorowych na terenie Gminy Drużbice

Pełna treść informacji