Wójt Gminy Drużbice informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Drużbice został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę położonej w miejscowości Teresin stanowiącej własność Gminy Drużbice.

Wszelkie niezbędne informacje dotyczące oddania do dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Drużbice można uzyskać w Urzędzie Gminy Drużbice – Referat Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska pokój nr 7, tel. (044) 631-10-79 wew. 20.

Link do Zarządzenia: https://prawomiejscowe.pl/UrzadGminywDruzbicach/document/936503/Zarzadzenie-120_17_2023