Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w Bełchatowie

W związku z zagrożeniem dalszego szerzenia się ASF na obszarze całego kraju, w tym w powiecie bełchatowskim, inspektorzy weterynaryjni prowadzą systematyczne kontrole gospodarstw prowadzących chów trzody chlewnej w zakresie przestrzegania zasad bioasekuracji. Wykorzystując fakt przeprowadzania przedmiotowych kontroli, na obszarze RP odnotowano zdarzenia kontroli osób prowadzących chów lub hodowlę świń przez osoby podszywające się pod inspektorów weterynaryjnych. Osoby te wchodzą do pomieszczeń, w których przebywają świnie, bez ubrania ochronnego oraz nakładają na właścicieli zwierząt mandaty karne.

Zważywszy na powyższe PLW w Bełchatowie pragnie poinformować, iż każdy inspektor weterynaryjny lub urzędowy lekarz weterynarii przed przystąpieniem do kontroli powinien wylegitymować się następującymi dokumentami:

  • legitymacją służbową lub dowodem osobistym,
  • innym upoważnieniem do kontroli wystawionym przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Bełchatowie,
  • odznaką identyfikacyjną.

Ponadto, żadna osoba spoza gospodarstwa nie ma prawa wchodzić bez ubrania ochronnego do pomieszczeń, w których utrzymywane są świnie.