gallery1

W 2019 roku kontynuowana jest bezpłatna pomoc prawników w powiecie bełchatowskim. Wzorem lat ubiegłych radcy dyżurują w siedzibie Starostwa Powiatowego, Urzędu Miasta w Bełchatowie, a także w Zelowie i Szczercowie. W Kleszczowie natomiast działa nieodpłatne poradnictwo obywatelskie. Obecnie z pomocy skorzystać może każda osoba fizyczna, która złoży oświadczenie że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Poniżej znajduje się harmonogram udzielania porad w poszczególnych punktach oraz numery telefonów, za pośrednictwem których można umawiać spotkania z radcami.

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej