Informujemy, że 17 stycznia 2019 r. uruchomiona zostanie kasa Urzędu Gminy Drużbice. Kasa nie będzie obsługiwać indywidualnych kont bankowych tzn. nie będzie można dokonywać wypłat i przelewów z kont osobistych, prowadzonych w Banku Spółdzielczym w Bełchatowie.

Jednocześnie informujemy, że dotychczasowy punkt kasowy został zamknięty w wyniku podjętej decyzji przez Bank Spółdzielczy w Bełchatowie.