Zgodnie z decyzją nr P.RZT.70.47.2024/D/KI z dnia 21.05.2024 r., wydaną przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki  Wodnej w Poznaniu zatwierdza taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres trzech lat na terenie gm. Drużbice.

Opłata za dostarczoną wodę i opłatę abonamentową:

Taryfowa grupa odbiorców

Wyszczególnienie

Okres obowiązywania nowej taryfy 31.05.2024-30.05.2025

Okres obowiązywania nowej taryfy 31.05.2025-30.05.2026

Okres obowiązywania nowej taryfy 31.05.2026-30.05.2027

Grupa 1

Wszyscy odbiorcy usług

3,69

3,80

3,80

Grupa 1

Stawka opłaty abonamentowej

 

51,00

 

55,20

 

55,20

Grupa 2

Odbiorcy usług

 

3,73

 

3,84

 

3,84

Grupa 2

Stawka opłaty abonamentowej

 

51,00

 

55,20

 

55,20

Podane ceny są cenami netto, do których należy doliczyć obowiązujący podatek VAT w wysokości 8%

Opłata za odprowadzanie ścieków:

Taryfowa grupa odbiorców

Wyszczególnienie

Okres obowiązywania nowej taryfy 31.05.2024-30.05.2025

Okres obowiązywania nowej taryfy 31.05.2024-30.05.2025

Okres obowiązywania nowej taryfy 31.05.2024-30.05.2025

Grupa 1

Wszyscy odbiorcy usług

 

8,90

 

9,10

 

9,10

Podane ceny są cenami netto, do których należy doliczyć obowiązujący podatek VAT w wysokości 8%

Opłatę za wodę oraz ścieki należy wpłacać na podany niżej rachunek bankowy:

Santander Bank Polski I o/Łódź nr: 68 1090 2705 0000 0001 5653 9167