b_230_0_16777215_00_images_dla_mieszkancow_aktualnosci_20220511_goniec_goniec.png

Informujemy, że z dniem 10 maja 2022 r., korespondencję (zwykłą i za zwrotnym potwierdzeniem odbioru) wychodzącą z Urzędu Gminy w Drużbicach  do adresatów z terenu gminy Drużbice, oprócz Poczty Polskiej dostarczy  Goniec – Piotr Dłubakowski, który posiada upoważnienie Wójta Gminy Drużbice oraz identyfikator. Korespondencja dostarczana będzie od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu.

W przypadku korespondencji za zwrotnym potwierdzeniem odbioru - jeśli goniec nie zastanie adresata pod wskazanym adresem, pozostawi zawiadomienie z informacją o możliwości odbioru przesyłki w terminie 7 dni w sekretariacie Urzędu Gminy w Drużbicach.

Gdy przesyłka nie zostanie odebrana w powyższym terminie, goniec ponownie zapuka do Państwa drzwi, aby doręczyć przesyłkę. Jeśli sytuacja się powtórzy tj. goniec nie zastanie adresata pod wskazanym adresem, pozostawi zawiadomienie powtórne na kolejne 7 dni. Przesyłka nieodebrana w terminie 14 dni od daty pierwszego zawiadomienia pozostawiana jest w aktach sprawy.

Jeśli goniec nie zastanie adresata pod wskazanym adresem, ma możliwość pozostawienia przesyłki dorosłemu domownikowi, sąsiadowi lub dozorcy domu, pod warunkiem jednak, że osoby te podejmą się przekazania jej adresatowi. Wówczas o doręczeniu pisma sąsiadowi lub dozorcy domu, goniec informuje adresata, umieszczając zawiadomienie w oddawczej skrzynce pocztowej lub gdy to nie jest możliwe, w drzwiach mieszkania.  

gallery1

Nowy ciągnik zasilił zasoby Referatu Remontowo - Technicznego Urzędu Gminy w Drużbicach. Ciągnik Zetor Proxima 90 został zakupiony wraz z pługiem do odśnieżania. Traktor usprawni prace utrzymujące porządek na terenie gminy. Będzie wykorzystany do prac polegających na m. in. koszeniu poboczy, remontach dróg , odśnieżaniu.

b_230_0_16777215_00_images_dla_mieszkancow_aktualnosci_20220428_turniej_turniej.jpg

W dniu 22 kwietnia 2022 r. w Bełchatowie odbyły się powiatowe eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. Szkołę Podstawową w Rasach reprezentowała grupa 3 uczniów z klasy V: Alicja Sadurska, Arkadiusz Biegański i Jan Stawicki. W kategorii drużynowej uczniowie zajęli II miejsce, a w kategorii indywidualnej III miejsce zajął Jan Stawicki.


Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

gallery1

Dzień 26.04.2022 r. to historyczna chwila w życiu naszej gminy. W związku z rozstrzygnięciem przetargu na budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Wadlewie została podpisana umowa z Wykonawcą (firmą STIVEX z Bełchatowa). Oprócz przedstawicieli Wykonawcy w spotkaniu uczestniczyli: Wójt Gminy Drużbice Pan Tomasz Głowacki, Kierownik Referatu strategii, pozyskiwania funduszy zewnętrznych, zamówień publicznych, inwestycji i gospodarki przestrzennej Pan Łukasz Bartosik, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Wadlewie Pani Małgorzata Kruk.

Łączny koszt budowy wyniesie blisko 5 000 000,00 zł, z czego 90% to środki zewnętrzne pozyskane przez Gminę Drużbice. Jest to rekordowe przedsięwzięcie, jeśli chodzi o wysokość kosztów realizowanych przez naszą gminę inwestycji. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z zaplanowanym harmonogramem prac to od września 2023 r. dzieci ze szkoły jak i lokalna społeczność będą mogli cieszyć się nowym obiektem w Wadlewie.

gallery1

23 kwietnia 2022 roku w Pałacu Radziwiłłów w Balicach obok Krakowa odbyła się Gala Finałowa Konkursu „Przyjazny Urząd” 2022. Konkurs „Przyjazny Urząd” to konkurs organizowany przez Quality Institute, który ocenia jednostki szeroko rozumianego sektora publicznego, cechujące się wysoką jakością obsługi interesanta, profesjonalizmem. Urząd Gminy w Drużbicach został wyróżniony prestiżowym tytułem i znakiem jakości "Przyjazny urząd". Wójt Gminy Drużbice Pan Tomasz Głowacki odebrał z rąk Prezesa Pana Piotra Celej znak jakości oraz gratulacje za wysoką kulturę obsługi klienta i wdrażanie nowatorskich rozwiązań organizacyjnych usprawniających świadczenie usług publicznych. Wyróżnienie przyznawane jest tym samorządom, które reprezentują w swoim codziennym funkcjonowaniu najwyższe standardy jakościowe

b_230_0_16777215_00_images_dla_mieszkancow_aktualnosci_20220422_plakat_plakat.jpg

26 kwietnia 2022 r. w godz. 12:00-14:30 w Urzędzie Gminy w Drużbicach, Drużbice 20 - będzie można skorzystać z usług Mobilnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich.
Podczas indywidualnych konsultacji MPI, każdy zainteresowany może otrzymać informację m.in. w zakresie środków na otwarcie działalności gospodarczej, dotacji i pożyczek na rozwój firmy, a także wiadomości o aktualnych i planowanych konkursach w ramach Funduszy Europejskich.

b_230_0_16777215_00_images_dla_mieszkancow_aktualnosci_20220421_rolnicy_rolnicy.PNG

Wychodząc na przeciw potrzebom rolników Wójt Gminy Drużbice zachęca do skorzystania z profesjonalnej pomocy Pana Jarosława Janaszewskiego – radnego powiatowego, przy wypełnianiu wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich w formie elektronicznej. Spotkania z doradcą zaplanowano w dniach: 28 i 29 kwietnia oraz 2 maja 2022r. w godz. 15:15 - 18:00, w Gminnej Bibliotece w Drużbicach. Do wypełnienia e - wniosku niezbędne będą następujące dane: numer identyfikacyjny producenta – „numer gospodarstwa”, wielkość i rodzaj powierzchni uprawowych.