W związku z ogłoszeniem przez Wójta Gminy Drużbice otwartego konkursu ofert na zadania publiczne realizowane w 2023 roku, zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych do pracy w komisji konkursowej dotyczącej otwartego konkursu ofert ogłoszonego w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.). Zgodnie z art. 15 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w skład komisji Konkursowej wchodzą osoby wskazane przez organizacje pozarządowe.

Ogłoszenie komisja

Załącznik

b_230_0_16777215_00_images_dla_mieszkancow_aktualnosci_20230215_komunikat_komunikat.jpg

Wójt Gminy Drużbice na podstawie komunikatu Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bełchatowie z dnia 15.02.2023 r. informuje, że w próbkach wody pobranych w ramach kontroli wodociągu w Suchcicach stwierdzono obecność bakterii grupy coli. W związku z tym woda jest niezdatna do spożycia, również po przegotowaniu.

Komunikat dotyczy miejscowości: Bukowie Dolne, Bukowie Górne, Gadki, Hucisko, Katarzynka, Kącik, Kępa, Nowa Wieś, Rasy, Suchcice (Pólko), Stefanów (Emilianów), Teresin, Wdowin, Wdowin-Kolonia, Żbijowa, Rożniatowice, Wola Rożniatowska.

W związku z zaistniałą sytuacją w dniu 15.02.2023 r. podstawione będą beczkowozy z wodą zdatną do spożycia w następujących miejscach dla miejscowości:

 • Wdowin, Wdowin-Kolonia, Gadki, Hucisko : beczkowóz koło kapliczki we Wdowinie-Kolonii,
 • Suchcice, Stefanów, Pole Suchceckie, Pólko oraz część Bukowia Górnego : beczkowóz pod salą OSP Suchcice,
 • Bukowie Górne, Rasy, Kępa, Teresin, Nowa Wieś: beczkowóz pod salą OSP Rasy,
 • Bukowie Dolne, Kącik, Katarzynka, Żbijowa: beczkowóz pod blokiem nr 28
 • Wola Rożniatowska, Rożniatowice: beczkowóz pod Kaplicą w Rożniatowicach

Woda butelkowana rozwożona będzie dla mieszkańców w/w miejscowości od jutra tj. 16.02.2023 r.

Powyższy komunikat obowiązuje do czasu wydania kolejnej informacji.

Na podstawie Zarządzenia Nr 120.9.2023 Wójta Gminy Drużbice z dnia 1 lutego 2023 roku w sprawie zarządzenia przedterminowych wyborów Sołtysa Sołectwa w Bukowiu Dolnym, zawiadamiam, że w dniu 10 lutego 2023 roku o godz. 17.00 (I termin) w budynku szkoły w Suchcicach 61 odbędzie się Zebranie wiejskie w sprawie przeprowadzenia przedterminowych wyborów na Sołtysa Sołectwa Bukowia Dolnego.

Informujemy, że od 1 lutego 2023 r. Mieszkańcy Gminy Drużbice  będą mogli składać wnioski na zakup preferencyjny  paliwa stałego dla gospodarstw domowych w okresie od 1 stycznia 2023 r.

Wnioski można pobrać:

 1. na stronie internetowej Urzędu Gminy Drużbice www.druzbice.pl 
 2. w budynku Urzędu Gminy, Drużbice 77a, pok. nr 6

Wypełniony dokument należy złożyć w terminie do 15 lutego 2023 r.:

 1. na piśmie –  w Urzędzie Gminy w Drużbicach 77a w pok. nr 6 lub
 2. w wersji elektronicznej – za pomocą środków komunikacji elektronicznej  w rozumieniu art.2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. oświadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020 r poz.344.  za pomocą skrzynki ePUAP lub na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. wniosek o zakup opatruje się  kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym[1]
  W przypadku złożenia wniosku za pośrednictwem maila bez opatrzenia stosownym podpisem wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia.

            Gmina Drużbice przystąpiła do zakupu paliwa stałego (węgla kamiennego) na podstawie Ustawy z dnia 27.10.2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz.U. 2022 r., poz. 2236), która weszła w życie dnia 3 listopada 2022 r.

Obecnie Mieszkańcy Gminy mają możliwość wnioskować o zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych na okres od 1 stycznia 2023 r. W przypadku gdy do dnia 31 grudnia 2022 r. nie dokonano zakupu paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego albo dokonano takiego zakupu w ilości mniejszej niż 1500 kg, to ilość paliwa stałego niezakupionego w poprzednim roku powiększa limit 1500 kg przypadający na rok 2023 r.

Zakupić węgiel po preferencyjnej cenie będzie mogła osoba fizyczna z gospodarstwa domowego, która jest uprawniona do dodatku węglowego i spełnia następujące warunki :

Więcej informacji na temat zakupu preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych znajdą Państwo pod linkiem:

[1] Podpis osobisty to zaawansowany podpis elektroniczny. Prawdziwość danych posiadacza podpisu potwierdza certyfikat podpisu osobistego, zawierający imię (imiona), nazwisko, obywatelstwo oraz numer PESEL. Podpis osobisty wywołuje dla podmiotu publicznego taki sam skutek prawny jak podpis własnoręczny. Podpis osobisty może służyć m.in. do podpisu dokumentów elektronicznych wysyłanych do urzędu.

 

 

WNIOSEK o preferencyjny zakup paliwa II (plik PDF)

WNIOSEK o preferencyjny zakup paliwa II (plik DOC)