PGE Dystrybucja S.A. Rejon Energetyczny Bełchatów przesyła link do artykułu opublikowanego przez Urząd Regulacji Energetyki dotyczącego funkcjonowania instalacji fotowoltaiczny

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/aktualnosci/10971,Fotowoltaika-dlaczego-panele-wylaczaja-sie-w-sloneczne-dni.html

GMINNY ŻŁOBEK W DRUŻBICACH

Zapraszamy dzieci w wieku od 20 tygodnia do 3 roku życia.

Termin rekrutacji: od 15 marca do 15 kwietnia 2023

Wypełniony wniosek wraz z załącznikami należy składać w gabinecie dyrektora żłobka.


Dokumenty do pobrania poniżej:

Karta zgłoszenia dziecka

Zarządzenie w sprawie wproawadzenia regulaminu rekrutacji

Regulamin rekrutacyjny Gminnego Żłobka

lub bezpośrednio w żłobku.

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 16.03.2023 r. (czwartek) Urząd Stanu Cywilnego w Drużbicach czynny będzie w godzinach 7:30-14:00. Za utrudnienia przepraszamy.

b_230_0_16777215_00_images_dla_mieszkancow_aktualnosci_20230309_soltys_soltys.jpg

Jak wyglądałyby nasze małe społeczności, gdyby nie lokalni gospodarze? 11 marca, w Dzień Sołtysa warto przypomnieć, jak ważna rolę pełnią oni w gminie.

Sołtys to osoba wybierana przez mieszkańców wsi lub dzielnicy (tak, są miasta z sołtysami), która pełni funkcję lidera społeczności lokalnej i reprezentuje ich interesy przed władzami i instytucjami. Sołtys odpowiada również za organizację życia społecznego na terenie swojej wsi oraz koordynuje działania mające na celu poprawę jakości życia mieszkańców.

Obchodzony 11 marca Dzień Sołtysa jest okazją do wyrażenia wdzięczności i uznania dla pracy, jaką wykonują sołtyski i sołtysi na rzecz swoich społeczności. To także okazja do refleksji nad rolą i znaczeniem liderów lokalnych w życiu społecznym i gospodarczym.

W naszej gminie mamy aż 23 sołectwa:

 1. Sołectwo Brzezie
 2. Sołectwo Bukowie Dolne
 3. Sołectwo Bukowie Górne
 4. Sołectwo Chynów
 5. Sołectwo Drużbice
 6. Sołectwo Drużbice-Kolonia
 7. Sołectwo Głupice
 8. Sołectwo Gręboszów
 9. Sołectwo Hucisko
 10. Sołectwo Józefów
 11. Sołectwo Kącik
 12. Sołectwo Kazimierzów
 13. Sołectwo Kobyłki
 14. Sołectwo Łęczyca
 15. Sołectwo Nowa Wieś
 16. Sołectwo Patok
 17. Sołectwo Podstoła
 18. Sołectwo Rasy
 19. Sołectwo Rawicz
 20. Sołectwo Rożniatowice
 21. Sołectwo Skrajne
 22. Sołectwo Stefanów
 23. Sołectwo Stoki
 24. Sołectwo Suchcice
 25. Sołectwo Teofilów
 26. Sołectwo Teresin
 27. Sołectwo Wadlew
 28. Sołectwo Wdowin
 29. Sołectwo Wdowin-Kolonia
 30. Sołectwo Wola Rożniatowska
 31. Sołectwo Zabiełłów
 32. Sołectwo Zwierzyniec

W Dniu Sołtysa dziękujemy Wam, naszym Sołtyskom i Sołtysom za poświęcenie, za aktywność, za chęć działania dla dobra naszej Gminy i życzymy satysfakcji z pracy na rzecz lokalnych społeczności.

b_230_0_16777215_00_images_dla_mieszkancow_aktualnosci_20230309_zaufany_zaufany.jpg

Drodzy Podatnicy przypominamy, że można skorzystać usługi TYMCZASOWY PROFIL ZAUFANY. Usługa ta kierowana jest do tych wszystkich osób, które chciałyby potwierdzić profil zaufany przez Internet, ale nie korzystają z bankowości elektronicznej, bądź też bank, w którym posiadają rachunek osobisty nie jest dostawcą tożsamości profilu zaufanego. Zależy nam aby coraz więcej osób miało możliwość korzystania z profilu zaufanego, więc jeśli Państwa bank nie jest wymieniony na liście umieszczonej na stronie www.pz.gov.pl. Zachęcamy do skorzystania z Tymczasowego Profilu zaufanego, który nie wymaga konta bankowego w odpowiednim banku ani też wizyty w punkcie potwierdzającym. Tymczasowy Profil Zaufany tak samo jak zwykły profil zaufany pozwala załatwić sprawy urzędowe bez wizyty w urzędzie. Konieczna jest jedynie wideoweryfikacja, czyli spotkanie
z urzędnikiem przez Internet. Aby założyć profil tymczasowy należy wejść na stronę www.GOV.pl. następnie wybrać usługę „Załóż profil zaufany i wybrać opcję „Załóż tymczasowy profil zaufany.

Logowanie do profilu odbywa się za pomocą indywidualnego loginu i hasła, które należy wskazać
a następnie przechowywać w bezpieczny sposób. Ponadto konieczne jest podanie innych danych osobowych i kontaktowych oraz ustalenie terminu wideorozmowy. Poprzedza ją informacja meilowa potwierdzająca założenie konta w serwisie Profil Zaufany i numer złożonego wniosku, który będzie potrzeby w trakcie rozmowy z urzędnikiem. W celu ostatecznej wideoweryfikacji niezbędne jest posiadanie także sprzętu z mikrofonem i kamerą. Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie  https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/tymczasowy-profil-zaufany--juz-jest ).

Profil tymczasowy ważny jest 3 miesiące. Po upływie tego czasu należy złożyć wniosek o zwykły profil zaufany.

Rolnicy, którzy planują w swoich gospodarstwach inwestycje związane z nawadnianiem lub wykorzystaniem zielonych źródeł energii, wciąż mogą ubiegać się o wsparcie finansowe w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” z PROW 2014-2020. Pierwotny termin zakończenia naboru, ustalony na 1 marca ,został przedłużony do 15 marca 2023 roku.

Dokumenty przyjmują oddziały regionalne ARiMR właściwe ze względu na miejsce realizacji inwestycji. Wniosek o przyznanie pomocy można złożyć w placówce Agencji osobiście lub przez upoważnioną osobę, albo nadać przesyłką rejestrowaną w polskiej placówce pocztowej. Dokumenty można przekazać również w formie elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą.

Wsparcie w obszarze nawadniania w gospodarstwie będzie przyznawane rolnikom w formie refundacji części poniesionych kosztów kwalifikowanych planowanej inwestycji. A mogą nią być: wykonanie nowego nawodnienia, ulepszenie istniejącej instalacji nawadniającej czy ulepszenie instalacji nawadniającej połączone z powiększeniem nawadnianego obszaru. Wysokość pomocy to 100 tys. zł. Standardowo poziom wsparcia wynosi 50 proc. kosztów kwalifikowanych, a w przypadku inwestycji realizowanej przez tzw. „młodego rolnika” – 60 proc.

Refundacja kosztów inwestycji w obszarze zielona energia w gospodarstwie będzie przysługiwała rolnikom, którzy zdecydują się na instalację paneli fotowoltaicznych wraz z magazynem energii. Pomoc można przeznaczyć również na instalację pomp ciepła, o ile są one połączone z instalacją fotowoltaiczną. Panele fotowoltaiczne mogą być zainstalowane na gruncie lub na budynku. Co jednak istotne – pokrycie dachu budynku nie może być wykonane z wykorzystaniem wyrobów zawierających azbest, a budynek musi być usytuowany na gruntach rolnych zabudowanych. Do kosztów podlegających dofinansowaniu należą m.in. koszty: zakupu urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej z promieniowania słonecznego i jej magazynowania, budowy lub zakupu elementów infrastruktury technicznej niezbędnej do ich montażu czy koszty zakupu pomp ciepła. Wysokość pomocy wynosi 150 tys. zł. Poziom wsparcia to 50 proc. kosztów kwalifikowanych, a dla tzw. „młodego rolnika” – 60 proc.

Limity wykorzystane w obszarze E (nawadnianie w gospodarstwie) i w obszarze F (zielona energia w gospodarstwie) nie łączą się z limitami w pozostałych obszarach finansowanych w ramach „Modernizacji gospodarstw rolnych”.

W trwających od 31 stycznia naborach do ARiMR wpłynęło 12 wniosków na kwotę 715 tys. zł o wsparcie na inwestycje w nawadnianie i 57 wniosków na kwotę 5,45 mln zł o pomoc na tworzenie instalacji fotowoltaicznych.