b_230_0_16777215_00_images_dla_mieszkancow_aktualnosci_20240621_zwierzak_zwierzak.png

Wójt Gminy Drużbice oraz Starosta Powiatu Bełchatowskiego serdecznie zapraszają do udziału w konkursie ekologicznym „Chroniony EkoZwierzak”.

Konkurs jest organizowany dla dzieci w wieku 8 – 13 lat zamieszkujących teren gminy Drużbice.

Sprawdź listę chronionych gatunków zwierząt w Polsce, wybierz swojego ulubionego, a potem stwórz jego makietę za pomocą odpadów nadających się do ponownego użycia.

Przynieś swojego EkoZwierzaka wraz metryczką i oświadczeniem do Urzędu Gminy w Drużbicach do dnia 12 lipca 2024 roku.

Po rozstrzygnięciu konkursu prace trafią na wystawę pokonkursową do Gminnej Biblioteki Publicznej w Drużbicach.

Szczegóły i dodatkowe informacje dostępne w Regulaminie konkursu.

Regulamin konkursu Chroniony EkoZwierzak

Zgłoszenie, metryczka, oświadczenie - Chroniony EkoZwierzak

W dniu 14 czerwca 2024 r. (piątek) Urząd Stanu Cywilnego w Drużbicach będzie nieczynny.
Za utrudnienia przepraszamy.

Lp.

Sołectwo

Data

Godzina

Miejsce

Przewodnicząca/y zebrania

1

Brzezie

12.06.2024

18.00

Plac Sołecki w m. Brzezie

Liliana Pietras

2

Bukowie Górne

12.06.2024

17.00

Sala OSP w Bukowiu Górnym

Dorota Augustyniak

3

Rasy

12.06.2024

18.00

Szkoła Podstawowa w Rasach

Maria Markowiak

4

Wdowin

12.06.2024

18.00

Świetlica wiejska w m. Wdowin

Grażyna Niemczyk

5

Wdowin – Kolonia

12.06.2024

19.00

Świetlica Wiejska w m. Wdowim

Grażyna Niemczyk

6

Józefów

13.06.2024

18.00

W domu u sołtysa

Rafał Krawiec

7

Teofilów

13.06.2024

18.30

W domu u sołtysa

Ewelina Janczyk

8

Stoki

14.06.2024

18.30

W domu u sołtysa

Aneta Sikora

9

Wadlew

14.06.2024

18.00

Sala OSP w Wadlewie

Łukasz Bartosik

10

Nowa Wieś

17.06.2024

19.00

Szkoła Podstawowa w Rasach

Magdalena Papiewska

11

Kazimierzów

19.06.2024

18.00

Na placu sołeckim w m. Kazimierzów

Elżbieta Marciniak

12

Kącik

19.06.2024

17.00

W domu u sołtysa

Maria Markowiak

13

Łęczyca

19.06.2024

18.00

W domu u sołtysa

Renata Strzelec

14

Zwierzyniec

19.06.2024

18.30

Zwierzyniec 44 lok. 4

Grażyna Niemczyk

15

Wola Rożniatowska

20.06.2024

17.00

Sala OSP w Rożniatowicach

Edyta Łabencka

16

Głupice

21.06.2024

18.00

W domu u sołtysa

Anita Śmigielska

17

Kobyłki

21.06.2024

18.00

Sala OSP w Drużbicach

Ewelina Kościańska

18

Zabiełłów

21.06.2024

17.00

W domu u sołtysa

Anna Wartalska

19

Skrajne

24.06.2024

19.00

W domu u sołtysa

Justyna Bonczał

20

Bukowie Dolne

25.06.2024

18.00

Plac sołecki w m. Bukowie Dolne

Arkadiusz Myśliński

21

Podstoła

25.06.2024

18.00

Sala OSP w Podstole

Łukasz Bartosik

22

Suchcice

25.06.2024

18.00

Salka przy OSP w Suchcicach

Joanna Magiera

23

Stefanów

25.06.2024

18.30

Budynek Szkoły w Suchciach

Joanna Mamrot

24

Rożniatowice

26.06.2024

18.00

Sala OSP  w Rożniatowicach

Aleksandra Kłysik

25

Drużbice - Kolonia

27.06.2024

18.00

Sala OSP w Drużbicach

Elżbieta Marciniak

26

Rawicz

27.06.2024

17.30

Świetlica Wiejska w m. Rawicz

Stanisława Skiba

27

Teresin

27.06.2024

18.00

Plac Sołecki w m. Teresin

Aleksandra Kłysik

28

Hucisko

28.06.2024

17.00

Świetlica Wiejska w m. Hucisko

Dorota Augustyniak

29

Drużbice

01.07.2024

17.00

Sala OSP w Drużbicach

Agnieszka Dudzińska

30

Gręboszów

02.07.2024

19.00

Sala OSP w Drużbicach

Anna Lubońska

31

Chynów

04.07.2024

18.00

Sala OSP w Chynowie

Grażyna Niemczyk

32

Patok

04.07.2024

18.00

Budynek szkoły

Paulina Pawlak

Wójt Gminy Drużbice informuje, że pracownicy Urzędu Gminy w Drużbicach w najbliższych tygodniach, tj.: 17-28.06.2024 r., przeprowadzą kontrole nieruchomości w miejscowości Czarny Las w zakresie wyposażenia posesji w zbiorniki bezodpływowe i przydomowe oczyszczalnie ścieków.

Podczas kontroli będą sprawdzane umowy oraz dowody uiszczania opłat potwierdzające wywóz nieczystości ciekłych przez przedsiębiorców uprawnionych do prowadzenia działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku (Dz. U. z 2023 poz. 1469), gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe (szamba) oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków. Art. 5 ust. 6 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach stanowi, że właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych są obowiązani do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, poprzez okazanie takich umów i dowodów uiszczenia opłat za te usługi.

Ponadto informujemy, że osoby, które nie mają jeszcze podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych powinny to uczynić bezzwłocznie.

Pouczenie: zgodnie z art. 10 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach, za uchylanie się od obowiązków właściciel nieruchomości podlega karze grzywny.

Przypominamy, że od 14 czerwca 2024 r. dotacja z programu „Czyste Powietrze” na pompę ciepła, kocioł zgazowujący drewno lub kocioł na pellet może być udzielona tylko wtedy, gdy urządzenie wpisane jest na listę zielonych urządzeń i materiałów (lista ZUM). Lista ZUM dostępna jest pod linkiem: https://lista-zum.ios.edu.pl/. 

Szczegóły ws. zmian programu „Czyste Powietrze”: https://czystepowietrze.gov.pl/media/informacje-prasowe/nowe-zasady-w-programie-czyste-powietrze