b_230_0_16777215_00_images_dla_mieszkancow_aktualnosci_20240602_mroz_mroz.png

Wójt Gminy Drużbice, informuje producentów rolnych, o możliwości składania wniosków do Urzędu Gminy w Drużbicach o szacowanie szkód powstałych w wyniku wystąpienia niekorzystnego zjawiska atmosferycznego - przymrozków wiosennych. Termin składania wniosków - do 12 czerwca 2024 roku.

Wniosek o szacowanie szkód w gospodarstwie należy wypełnić zgodnie z wnioskiem o przyznanie płatności bezpośrednich na 2024 rok, złożonym do ARiMR oraz dołączyć kserokopię tego wniosku.

W przypadku posiadania zwierząt gospodarskich należy również dołączyć kopię zgłoszenia do Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt (IRZ).

We wniosku należy:

- uwzględnić wszystkie uprawy i ich powierzchnię (również uprawy w których straty nie wystąpiły)

- wnioski muszą być zgodne z danymi jakie składane są do ARiMR o dopłaty obszarowe.

Wszelkie informacje można uzyskać pod nr telefonu: (44) 631 – 10 – 78 wew. 3

Wniosek o oszacowanie szkód przez komisję w gospodarstwie rolnym

Oświadczenie nr 1 o strukturze upraw i poniesionych szkodach

Oświadczenie nr 2 o produkcji zwierzęcej towarowej (sprzedanej) i poniesionych szkodach