b_230_0_16777215_00_images_dla_mieszkancow_aktualnosci_20230523_kryterium_kryterium.jpg

Od dnia 15 maja 2023 r. obowiązuje nowe kryterium dochodowe uprawniające do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020  w wysokości do 235% kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej.

Do pomocy uprawnia dochód:

- 1.823,60 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej,

- 1.410,00 zł w przypadku osoby w rodzinie.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drużbicach informuje, że nadal istnieje możliwość zakwalifikowania się do Programu i otrzymania skierowania do odbioru żywności. Aby otrzymać  skierowanie należy zgłosić się osobiście lub telefonicznie do pracowników socjalnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drużbicach. Telefon do kontaktu: 573-793-001 lub 573-793-003.

Przewidywana dystrybucja żywności w gminie Drużbice planowana jest na początek lipca 2023r.