GMINNY ŻŁOBEK W DRUŻBICACH

Zapraszamy dzieci w wieku od 20 tygodnia do 3 roku życia.

Termin rekrutacji: od 15 marca do 15 kwietnia 2023

Wypełniony wniosek wraz z załącznikami należy składać w gabinecie dyrektora żłobka.


Dokumenty do pobrania poniżej:

Karta zgłoszenia dziecka

Zarządzenie w sprawie wproawadzenia regulaminu rekrutacji

Regulamin rekrutacyjny Gminnego Żłobka

lub bezpośrednio w żłobku.