gallery1

W dniu wczorajszym 20 czerwca 2022 roku odbyła się XXXIX Sesja Rady Gminy Drużbice, na której Radni po zapoznaniu się i przeanalizowaniu Raportu o stanie gminy za 2021 rok udzielili wotum zaufania Wójtowi Gminy Drużbice Panu Tomaszowi Głowackiemu, oraz jednogłośnie przegłosowali udzielenie Mu absolutorium.