LOGO

16 listopada w samo południe odbyło się oficjalne otwarcie Gminnego Żłobka w Drużbicach. To wielka i wyczekiwana przez mieszkańców gminy inwestycja. Realizacja projektu polegała na przebudowie budynku komunalnego na Żłobek Gminny, a było to możliwe dzięki otrzymaniu dofinansowania z rządowego programu „Maluch Plus”, a także Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego „Aktywny Maluch, Aktywny Rodzic”. Powstanie Gminnego Żłobka w Drużbicach to ważne i strategiczne przedsięwzięcie, ponieważ jest to szansa dla rodzin, które do tej pory z powodu braku zorganizowanej opieki dla dzieci do lat 3, nie były w stanie powrócić na rynek pracy. Na otwarcie żłobka przybyli zaproszeni goście, Radni Rady Gminy w Drużbicach, sołtysi z terenu gminy oraz mieszkańcy. Wójt Gminy Drużbice Pan Tomasz Głowacki opowiedział zebranym jak ważne i priorytetowe było to zadanie, ponieważ jest to inwestycja w przyszłość. Następnie głos zabrał Wicemarszałek Województwa Łódzkiego Pan Zbigniew Ziemba gratulując wielkiej realizacji, która powiększyła liczbę miejsc w województwie łódzkim, gdzie najmłodsi mogą się rozwijać. Swoją dumę wyraziła również Przewodnicząca Rady Gminy w Drużbicach Pani Sylwia Stelmach – Piątkowska, dla której uruchomienie Gminnego Żłobka było niebywale ważne, ze względu na rozwój dzieci oraz aktywizację zawodową ich rodziców. Kolejno głos zabrała Pani Edyta Pewniak – Surosz, pełniąca obowiązki Dyrektora Gminnego Żłobka, która zapewniła zebranych, że razem z nowo powstałym zespołem są gotowi do pracy z najmłodszymi mieszkańcami gminy Drużbice. Zaraz po oficjalnym przecięciu wstęgi, obiekt został poświęcony przez proboszcza parafii pw. Św. Rocha w Drużbicach ks. Pawła Sudowskiego oraz proboszcza parafii pw. Św. Ignacego Loyoli w Suchcicach ks. Łukasza Szmita. Po zakończeniu części oficjalnej, wszyscy zebrani zostali zaproszenia do środka budynku, aby obejrzeć kolorowe i bezpieczne dla dzieci wnętrza. Na zakończenie Wójt Gminy Drużbice Pan Tomasz Głowacki zaprosił wszystkich na słodki poczęstunek.

mt_gallery: